På baggrund af Nets' udfordringer med NemID, oplever vi i øjeblikket leveringsforsinkelser på mails. Hvorfor der forventes længere ekspeditionstid end normalt. Vi beklager ulejligheden

Erhvervs- og produktansvarsforsikring

Alle mennesker, selv de mest forsigtige, kan ved et øjebliks uopmærksomhed risikere at blive ansvarlige for en skade, og stort set alle produkter eller ydelser, kan blive årsag til en produktansvarsskade. 

Fordele ved at vælge en erhvervs- og produktansvarsforsikring

  • Udover at vi betaler for de skader der er sket i sådanne tilfælde, tager vi os også af alt det administrative.
  • I de tilfælde hvor virksomheden ikke kan gøres ansvarlig for et krav der er rejst, er det os, som tager os af hele sagen, så du ikke skal diskutere med modparten. 
     

Send mig et tilbud på erhvervsforsikring

 

Erhvervsansvars- og produktansvarsforsikringen:

Erhvervsansvar

Dækker erstatningsansvaret for de skader på personer eller ting, som dine medarbejdere kan forvolde, mens de arbejder for den virksomhed der står nævnt i policen.

Produktansvar

Dækker virksomhedens erstatningsansvar for skader, som dit produkt eller din ydelse forvolder på andres person eller ting. skaden skal være sket efter levering. 

 

Download faktaark om erhvervs- og produktansvarsforsikring

Læs mere i vores betingelser for erhvervs- og produktansvar

 

5 gode råd til erhvervsforsikringer

 

Dækningsudvidelser for erhvervs- og produktansvar for VVS og blikkenslagere

Er din virksomhed beskæftiget indenfor VVS og blikkenslager, har du mulighed for at tegne en mere specifik erhvervs- og produktansvarsforsikring - udviklet specielt til denne branche. 


Varetægt og bearbejdning/behandling

Forsikringen omfatter de situationer, hvor du i forbindelse med arbejdets udførelse får dine kunders ting i din varetægt. Hvis du fx. arbejder på en kundes maskine, vil den skade som maskinen tilføjes, være omfattet af udvidelsen. Det gælder både store maskinanlæg og de helt små maskiner.


Jordarbejde

Forsikringen omfatter de skader der sker under ud- og opgravning. Der er 
dog nogle regler, der skal overholdes for at få dækning.


Gulvvarmeinstallationer

Der er dækning for omkostninger i forbindelse med ophugning af gulv m.v. som følge af fejlagtig nedlægning og montering af gulvvarmeinstallationer.


Omstilling af låse

Dækning for omstilling af låse og genfremstilling af nøgler som følge af overdragne nøgler bortkommer eller stjæles.


Formuetab

Forsikringen omfatter de tab, der ikke er en følge af en skade. Hvis du fx. foretager en installation forkert, med det resultat, at kunden får et stort vandtab, så er der ikke sket en egentlig skade, men kundens udgift til vandet er dækket.


El-arbejde

Forsikringen omfatter ansvaret for det el-arbejde VVS-Installatører kan ifalde i henhold til lov nr. 161 af den 5. marts 1989.
 

Montageforsikring kan tilvælges

Som VVS-installatør, har du mulighed for at få dækket de ting, du er i gang med at installere – mens du installerer dem. Montageforsikringen omfatter de genstande, du selv leverer og installerer. Hvis det er bygherre der har leveret det, du skal installere, er det dækket under din ansvarsforsikring.

Udvidelsen dækker skade, som pludseligt, uforudset og direkte rammer naturgasanlæg, ventilation- og klimaanlæg, varmepumper, solvarme- og solcelleanlæg fjernvarmeunit samt gas- olie og fastbrændselsfyr, når disse er under montage, prøvebelastning eller prøvekørsel på arbejdsstedet.
 

Download faktaark om erhvervs- og produktansvarsforsikring for VVS og blikkenslagere

Download betingelser for erhvervs- og produktansvar for VVS og blikkenslagere

 

 

Erhvervs- og produktansvar for el-installatører

Dækningsudvidelser for erhvervs- og produktansvar for
El-installatører

Er din virksomhed beskæftiget indenfor el-installation, har du mulighed for at tegne en mere specifik erhvervs- og produktansvarsforsikring - udviklet specielt til denne branche. 

 

Varetægt og bearbejdning/behandling

Forsikringen omfatter de situationer hvor du i forbindelse med arbejdets udførelse får dine kunders ting i din varetægt. Hvis du fx. arbejder på en kundes maskine, vil den skade som maskinen tilføjes, være omfattet af udvidelsen, det gælder både store maskinanlæg, komfuret og lamperne  - alt er omfattet. Lokal Forsikring dækker de skader der sker - både under og efter arbejdets udførelse.

 

Jordarbejde

Forsikringen omfatter de skader der sker under ud- og opgravning. Der er dog nogle regler, der skal overholdes for at få dækning.

 

Styresystemer

Forsikringen omfatter skade, når installatøren er ansvarlig for udført arbejde med programmerbare industri - styresystemer

 

Udførelse af termografi- og installationsrapporter

Forsikringen dækker jeres erstatningsansvar for skader og tab der sker ved udførelse af termografi - installationsrapporter. Det er et krav, at I er certificeret til opgaven.

 

Omstilling af låse

Dækning for omstilling af låse og genfremstilling af nøgler som følge af overdragne nøgler bortkommer eller stjæles.

 

Formuetab

Forsikringen omfatter de tab der ikke er en følge af en skade. Hvis du f.eks. foretager en installation forkert, med det resultat, at kunden får et øget strømforbrug, så er der ikke sket en egentlig skade, men kundens udgift til merforbruget af El er dækket.
 

Montageforsikring kan tilvælges

Som El-installatør, har du mulighed for at få dækket de ting, du er i gang med at installere – mens du installerer dem. Montageforsikringen omfatter de genstande, du selv leverer og installerer. Hvis det er bygherre, der har leveret det, du skal installere, er de dækket under din ansvarsforsikring.

Udvidelsen dækker skade, som pludseligt, uforudset og direkte rammer elektromotordrevne maskiner og anlæg – herunder elektromotor, tavleanlæg, tele- og alarmanlæg, generatorer, nødstrømsanlæg, varmepumper, ventilations- og klimaanlæg, solvarme- og solcelleanlæg samt alle former for hårde hvidevarer, når disse er under montage, prøvebelastning eller prøvekørsel.
 

Download faktaark om erhvervs- og produktansvarsforsikring for el-installatører

Download betingelser for erhvervs- og produktansvarsforsikring for el-installatører