Privatliv og sikkerhed

Privatlivspolitik for Lokal Forsikring G/S

I forbindelse med dit kundeforhold hos Lokal Forsikring G/S registrerer vi personoplysninger om dig, og vi skal jf persondataloven give dig følgende information:

Den dataansvarlige er Lokal Forsikring G/S, Holsted Park 15, 4700 Næstved, CVR-nr. 68509815.

Vi registrerer oplysninger som CPR-nummer, navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, beskæftigelse (ved heltidsulykkesforsikringer), medforsikrede, begunstigede, forsikringsoplysninger, betalingsoplysninger og eventuelt oplysninger om skadeforløb. Registrering af disse oplysninger er nødvendige for at tegne og administrere dine forsikringer hos Lokal Forsikring. I mindre omfang anvendes oplysningerne i markedsføringsøjemed, hvis vi skønner, at information om og tilbud om tegning af et nyt produkt skal videredistribueres til den samlede kundemasse eller dele heraf.

Ud over de oplysninger, som du som kunde selv afgiver, kan vi også modtage og registrere personoplysninger om dig fra andre, hvis du har givet samtykke til dette. Det sker f.eks. i forbindelse med indtegning, hvor vi indhenter oplysninger om f.eks. skadeforløb eller opsigelsesårsag i andre forsikringsselskaber og evt. kontrollerer for registreringer hos RKI. Oplysningerne bruges bl.a. til at vurdere på hvilke vilkår, Lokal Forsikring vil overtage/tegne forsikringen.

Lokal Forsikring indhenter og registrerer endvidere oplysninger fra det Centrale Personregister med henblik på opdatering af adresseoplysninger og oplysning om, hvorvidt du eventuelt har frabedt dig henvendelser i markedsføringsøjemed.

Herudover indhenter Lokal Forsikring oplysninger fra BBR med henblik på at registrere oplysninger om boligen, hvis denne er relevant for en forsikring hos os.


Særligt om personfølsomme oplysninger

Vi kan også - typisk i forbindelse med behandlingen af en personskade - registrere oplysninger af personfølsom karakter som f.eks. helbredsmæssige forhold. Sådanne oplysninger indhentes og registreres kun, når det er nødvendigt af hensyn til behandlingen af den konkrete skade og med dit samtykke.

 

Email

Hvis Lokal Forsikring sender dig e-mails med følsomme oplysninger eller CPR-nummer, vil e-mailen blive krypteret. Lokal Forsikring kan ikke garantere for sikkerheden, hvis du sender personlige eller fortrolige oplysninger via ikke-krypterede e-mails til selskabet.

 

Videregivelse af oplysninger

Som udgangspunkt giver Lokal Forsikring ikke dine personoplysninger videre, da Lokal Forsikring har tavshedspligt i henhold til lov om finansiel virksomhed. Lokal Forsikring behandler derfor alle dine oplysninger fortroligt.

Videregivelse af personoplysninger kan dog være nødvendige for at opfylde forsikringsaftalen.

 


Udbetalinger til NemKonto

Hvis du skal have udbetalt beløb på din NemKonto, videregiver Lokal Forsikring oplysninger om dit CPR-nummer til KMD A/S, der administrerer NemKonto ordningen på vegne af Økonomistyrelsen. Oplysningerne bruges alene til at identificere dig, så Lokal Forsikring kan udbetale beløbet til den rigtige konto.

 


Betalingsservice

Betaler du en eller flere af dine forsikringer via Betalingsservice, videregiver Lokal Forsikring det registrerings- og kontonummer, som du har oplyst til os, til Nets Danmark ApS.

 


E-Boks

Hvis du i e-Boks har tilmeldt dig til at modtage post fra Lokal Forsikring, vil du f.eks. modtage forsikringspolicer og præmieopkrævninger fra selskabet i e-boks. Din e-Boks er tilknyttet dit CPR-nummer. Data og dokumenter opbevares i et sikkert datacenter hos KMD, som lever op til de strengeste sikkerhedskrav. Al kommunikation mellem dig og e-Boks er krypteret. I e-boks kan du tilmelde dig, så du modtager en besked på e-mail, når du har modtaget ny post i e-Boksen. Se eventuelt mere om e-Boks på deres hjemmeside www.e-boks.dk

Lokal Forsikring videregiver desuden oplysninger til offentlige myndigheder i det omfang, det er påkrævet efter gældende lovgivning. Lokal Forsikring er f.eks. i medfør af skattelovgivningen forpligtet til at oplyse til SKAT om udbetalte renter af forsikringserstatninger.

Lokal Forsikring kan desuden videregive oplysninger som f.eks. navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse til en af vores samarbejdspartnere, f.eks. skadeservice, som vi kan sende ud til dig i forbindelse med en skade.

 


Indsigtsret mv.

Du har, med de begrænsninger der ligger i Persondataloven, ret til at få oplyst, hvilke oplysninger om dig vi behandler.

Du kan desuden kræve fejlagtige oplysninger berigtiget, så vi altid har de korrekte oplysninger om eksempelvis din adresse m.v.

Du kan til enhver tid meddele os, at du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra os.Opbevaring af personoplysninger

Lokal Forsikring opbevarer alene identificerbare personoplysninger så længe, der er et sagligt formål med opbevaringen.Klage

Hvis du er utilfreds med behandling af dine personoplysninger, kan du klage til: 

Datatilsynet 
Borgergade 28, 5. 
1300 København K.

 

 

Cookies & Disclaimer


Cookies på www.lokal.dk

Dette website er drevet og ejet af:
Lokal Forsikring G/S
Holsted Park 15
4700 Næstved
CVR NR: 68509815
Tlf.: 55 75 09 99
kundeservice@lokal.dk

Ved at benytte denne hjemmeside: www.lokal.dk  accepterer du, at vi bruger cookies.


Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser, som bruges til at genkende din computer ved tilbagevendende besøg, navigation på websitet, websitets teknik og til måling af den besøgendes brug af websitet. Der er ingen personlige oplysninger gemt i websitets cookies og de kan ikke indeholde virus.


Hvad bruges cookies til på vores website

Cookies anvendes til at føre statistik over antallet af brugere, geografi og besøgsadfærd via ikke- personfølsomme-oplysninger om brugeren på websitet. Alle disse oplysninger er anonyme og brugeren kan ikke identificeres. Derudover benyttes cookies i websitets funktionalitet, samt i selvbetjenings-sektionen. Disse cookies sættes på brugerens computer ved besøg på websitet og kan kun fravælges ved ikke at besøge websitet. Cookies kan dog deaktiveres i browseren, men websitets funktionalitet vil i så fald ikke virke korrekt og vi henviser til personlig betjening i stedet.


Så lang tid opbevares cookies

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.


Sådan sletter du cookies

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.


Hvordan undgår jeg cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.


Værktøjer til optimering af website (trafikmåling mv.)

Websitet bruger cookies i følgende værktøjer til måle trafikken på websitet og til optimering af brugervenligheden:
Google analytics

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 


Målrettet markedsføring

Websitet anvender følgende værktøjer til målrettet markedsføring: Mailchimp til tilmelding og udsendelse af nyhedsbreve. Cookie funktionalitet bruges kun i tilmeldingsformularen.


Brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.


Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Lokal Forsikring, skal du rette henvendelse på kundeservice@lokal.dk eller telefon 55 75 09 99. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.Disclaimer

Denne hjemmeside ejes og drives af Lokal Forsikring G/S, Holsted Park 15, 4700 Næstved. Har du kommentarer eller spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig pr. mail til kundeservice@lokal.dk eller kontakte os på tlf. 55 75 09 00.


Ansvarsfraskrivelse

Lokal Forsikring stiller udelukkende denne hjemmeside til rådighed som en service og som informationskilde. Vi tilstræber at gøre alt for at informationen på hjemmesiden til enhver tid er opdateret. Informationen på vores hjemmeside gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. Lokal Forsikring er endvidere til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af hjemmesiden. 
Såfremt der linkes til en tredjeparts hjemmeside, sker dette uden ansvar for Lokal Forsikring for indholdet af den side, der linkes til. 

Lokal Forsikring tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at hjemmesiden ikke indeholder virus, orm, trojanske heste eller lignende. Vi garanterer ikke, at hjemmesiden er fri for sådanne skadelige programmer og fraskriver os ethvert ansvar for tab som følge heraf.


Links

Det er tilladt at linke til denne hjemmeside. 


Rettigheder

Indholdet på hjemmesiden såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, lydfiler og software mv. tilhører enten Lokal Forsikring eller Lokal Forsikrings samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden relevant lovgivning. Brugere af hjemmesiden må bruge, se, downloade og gemme indhold fra Lokal Forsikrings hjemmeside, så længe det sker til personlig og ikke-kommerciel brug og under forudsætning af, at Lokal Forsikrings rettigheder ikke krænkes.


Lovvalg og værneting

Brugen af denne hjemmeside er undergivet dansk ret, og tvister, der udspringer af eller vedrørende hjemmesiden, skal behandles af de danske domstole.

 

Vi er klar til at hjælpe dig

Ring 55 75 09 99 eller send os en besked, så hjælper vi gratis med en vurdering af din situation. Skifter du til os, ordner vi alt det praktiske.