Organisationen

Organisationen i Lokal Forsikring er bygget op af en bestyrelse bestående af 4 på generalforsamlingen valgte kunder, samt 2 medarbejderrepræsentanter. Vi har 51 delegerede - medejere valgt på generalforsamlingen, et revisionsudvalg, en forretningsledelse og en daglig ledelse. 

Bestyrelsen i Lokal Forsikring vælges blandt vores delegerede og medarbejderne på vores årlige generalforsamling. Bestyrelsen vælges for en 4-årig periode.

 

Bestyrelse i Lokal Forsikring 2022

 

bestyrelse NO.jpg
 

Formand

Niels Jesper Østergaard Hansen

bestyrelse.HNI_.jpg
 

Næstformand

Hans Kristian Nielsen


 

Medlem af bestyrelsen

Hans Jørgen Rasmussen

bestyrelse.jpg

Medarbejder-
repræsentant

Kirsten Eilkær Nielsen

 

 

Medarbejder-
repræsentant

Christian Bang

 

Delegerede

Som kunde og medejer i Lokal Forsikring kan du blive valgt til delegeret. Ønsker du at komme i betragtning til det, kan du kontakte din assurandør, Formand Niels Østergaard, eller Adm. direktør Michael Nørgaard Larsen. De delegerede finder du på denne liste. 

 

Revisionsudvalg

I henhold til de gældende regler, der fremgår af kapitel 8 i lovbekendtgørelse nummer 1167 af 9. september 2016 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven), har bestyrelsen for Lokal Forsikring G/S nedsat et revisionsudvalg. Det består af følgende tre medlemmer:

  • Lone Hjort Nielsen (formand)
  • Hans Jørgen Rasmussen
  • Kirsten Eilkær Nielsen

Alle revisionsudvalgets medlemmer er tillige medlemmer af Lokal Forsikring G/S bestyrelse. Lone Hjort Nielsen er af bestyrelsen i Lokal Forsikring G/S valgt som det uafhængige medlem af selskabets revisionsudvalg med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision jævnfør kravene i bekendtgørelsen.

Ved valget af Lone Hjort Nielsen har bestyrelsen lagt vægt på hendes kvalifikationer fra ledende stillinger og bestyrelseshverv i erhvervslivet. Her har hun oparbejdet en mangeårig erfaring og indgående viden om risikostyring, regnskabsaflæggelse, finansiel rapportering, compliance og it, samt strategi og ledelse. Revisionsudvalgets opgaver er specificeret i kommissorium udstedt af bestyrelsen.

 

Direktion

Direktionen i Lokal Forsikring består af:

Administrerende direktør
Michael Nørgaard Larsen

 

Forretningsledelse

Forretningsledelsen i Lokal Forsikring består af:

Administrerende direktør
Michael Nørgaard Larsen

Økonomichef
Casper Pedersen

IT- og Produktudviklingschef
Thomas Andersson

Salgschef
Lars Saltofte Hansen

Skadechef
Ulrik Erritsø

 

Daglig ledelse

Teamleder, Backoffice Support
Line Aallmann