• Privat
  • Erhverv
  • Landbrug
  • Kundeservice
  • Om Lokal Forsikring
  • Skade på din bil
  • Skade på bygning og indbo
  • Skade inden eller på rejsen
  • Akut hjælp
  • Undgå skade

Akut hjælp uden for kontortid


Hvis du har fået en skade, der kræver akut indsats uden for vores kontortid, så har du nedenstående kontaktmuligheder. Husk også at melde skaden til os (se sidste afsnit).

Rejse
Ring til SOS International på +45 70 10 50 50 eller +45 38 48 80 00.
Oplys dit navn og cpr-nummer eller policenummer.
Læs evt. mere på www.sos.eu.

Bygning og løsøre - Nordsjælland
Hvis du bor i postnr. 0-4099, så ring til Tune Skadeservice på +45 40 13 86 16 eller +45 46 13 86 16.
Oplys dit navn og cpr-nummer eller policenummer.
Læs evt. mere på www.tuneskadeservice.dk

Bygning og løsøre - Vest- og Sydsjælland
Hvis du bor i postnr. 4100-4999, så ring til Dansk Industri & Skadeservice på +45 58 58 11 24.
Oplys dit navn og cpr-nummer eller policenummer.
Læs evt. mere på www.dis.as

Bygning og løsøre - Fyn
Ring til Midtfyns Totalservice på +45 62 63 17 88.
Oplys dit navn og cpr-nummer eller policenummer.
Læs evt. mere på www.fynstotalservice.dk

Auto - Danmark
Ring til SOS Dansk Autohjælp på +45 70 10 80 90.
Oplys bilens registreringsnummer, dit navn eller cpr-nummer.
Læs evt. mere på www.dah.dk.

Auto - udlandet
Ring til SOS International på +45 70 10 50 50 eller +45 38 48 80 00.
Oplys bilens registreringsnummer, dit navn eller cpr-nummer.
Læs evt. mere på www.sos.eu.

Id-misbrug
Kontakt Dansk Industri og skadeservice på +45 62 63 17 88.


Meld også skaden til os
Vi beder dig samtidigt anmelde skaden til os. Det kan du gøre online her på hjemmesiden eller ved at ringe til os i åbningstiden på +45 55 75 09 99.Print

Support