Rejseforsikring og COVID-19 Læs mere her

Generalforsamling i Lokal Forsikring

Hovedkontors_flag

 

Lokal Forsikring afholder den årlige generalforsamling torsdag den 29. april 2021 kl. 17:00.

På grund af COVID-19 situationen opfordres medlemmerne til ikke at møde op ved årets generalforsamling. Af samme årsag opfordres de delegerede til at benytte muligheden for at stemme ved fuldmagt til bestyrelsen.

Der vil dog være mulighed for at følge generalforsamlingen via live-streaming.

 

DAGSORDEN:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne regnskabsår

2. Forelæggelse af den reviderede, og af bestyrelsen og direktionen underskrevne årsrapport til godkendelse

                               Bestyrelsen indstiller til godkendelse

3. Beslutning om resultatet og anvendelse heraf

                               Bestyrelsen indstiller til godkendelse som angivet i

                               årsrapporten

4. Beslutning om selskabets lønpolitik

                               Bestyrelsen indstiller til godkendelse

5. Valg af et eller flere bestyrelsesmedlemmer

                               Ingen er på valg

6. Valg af revisorer

                               Bestyrelsen indstiller valg af Ernst & Young (EY)

7. Valg af valgformand

                               Bestyrelsen indstiller valg af Bjarne Kirk Pedersen

8. Eventuelt