Generalforsamling i Lokal Forsikring 2023

Hovedkontors_flag

Generalforsamling, torsdag den 27. april 2023 kl. 17:00, Comwell Sorø

I henhold til vedtægternes paragraf 10.2 har bestyrelsen udpeget selskabets advokat
fra Kromann Reumert som dirigent.

 

DAGSORDEN:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne regnskabsår

2. Forelæggelse af den reviderede, og af bestyrelsen og direktionen underskrevne årsrapport til godkendelse

                               Bestyrelsen indstiller til godkendelse

3. Beslutning om resultatet og anvendelse heraf

                               Bestyrelsen indstiller til godkendelse som angivet i årsrapporten

4. Beslutning om selskabets lønpolitik

                               Bestyrelsen indstiller til godkendelse

5. Valg af et eller flere bestyrelsesmedlemmer

                               Linda Hartsø indstilles af bestyrelsen

6. Valg af revisorer

                               Bestyrelsen indstiller valg af Ernst & Young (EY)

7. Valg af valgformand

                               Bestyrelsen indstiller valg af Bjarne Kirk Pedersen

8. Eventuelt

 

Dagsorden med tilhørende bilag, årsrapport m.v. er tilgængelig for eftersyn på selskabets hovedkontor.

 

 

 

Vi er tæt på og klar til at hjælpe dig

Forsikring handler om dig, dine ting og dit liv. Vi er lokale og tæt på hvor du bor. Både når du køber ny bil, hus eller når du har fået barn.

Ring 55 75 09 99 og få et tilbud eller hjælp til dine forsikringer.