Generalforsamling i Lokal Forsikring 2022

Hovedkontors_flag

 

Generalforsamling, torsdag den 28. april 2022 kl. 17:00, Nyborg Strand Hotel

I henhold til vedtægternes paragraf 10.2 har bestyrelsen udpeget selskabets advokat fra Kromann Reumert som dirigent.

 

DAGSORDEN:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne regnskabsår

2. Forelæggelse af den reviderede, og af bestyrelsen og direktionen underskrevne årsrapport til godkendelse

                               Bestyrelsen indstiller til godkendelse

3. Beslutning om resultatet og anvendelse heraf

                               Bestyrelsen indstiller til godkendelse som angivet i årsrapporten

4. Beslutning om selskabets lønpolitik

                               Bestyrelsen indstiller til godkendelse

5. Forslag om ændring af vedtægter, jf. vedlagte*

6. Valg af et eller flere bestyrelsesmedlemmer

                               Hans Nielsen (modtager genvalg)

                               Hans Jørgen Rasmussen (modtager genvalg)

7. Valg af revisorer

                               Bestyrelsen indstiller valg af Ernst & Young (EY)

8. Valg af valgformand

                               Bestyrelsen indstiller valg af Bjarne Kirk Pedersen

9. Eventuelt

 

Dagsorden med tilhørende bilag, årsrapport m.v. er tilgængelig for eftersyn på selskabets hovedkontor.

 

 

 

Vi er tæt på og klar til at hjælpe dig

Forsikring handler om dig, dine ting og dit liv. Vi er lokale og tæt på hvor du bor. Både når du køber ny bil, hus eller når du har fået barn.

Ring 55 75 09 99 og få et tilbud eller hjælp til dine forsikringer.