Genindførelse af bidrag til Garantifonden pr. 1 januar 2019

Garantifonden

Med etableringen af Garantifondordningen i 2003 blev det især inden for forbrugerskadesforsikringsområdet sikret, at fonden, i tilfælde af et skadeforsikringsselskabs konkurs, træder til og yder dækning i henhold til loven.

I 2009 opkrævede alle forsikringsselskaber 10 kr. pr. police. Ved udgangen af 2009 var fondens formue nået op over 300 mio. kroner, som er lovens formuekrav, og det blev derfor besluttet at sætte opkrævningerne i bero. 

Efter nogle konkurser i branchen (senest Alpha Insurance) er formuen kommet under lovens minimumskrav, og indbetalinger af bidrag til fonden skal derfor genoptages.

Bidraget udgør 40 kr. pr. police årligt. Beløbet opkræves ved fornyelser og nytegninger fra og med 1. januar 2019. Det fulde beløb (40 kr) opkræves i forbindelse med den første opkrævning efter ikrafttrædelsen eller fornyelsen. 

Som udgangspunkt opkræves bidraget kun, når der er tale om privatforsikringer til privatpersoner (forbrugerforsikringer) Det betyder, at der ikke opkræves bidrag for forsikringer, hvor forsikringstager er et CVR registreret firma. Dog opkræves der også på landbrugspolicer, idet her indgår privat beboelse og indbo, som er at opfatte som et privatprodukt. 

 

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at læse mere om bidrag til Garantifonden, kan du eventuelt læse den fulde bekendtgørelse af lov om en Garantifond for skadeforsikringsselskaber

Eller du kan læse mere på Garantifondens hjemmeside

Du er også velkommen til at kontakte os i forbindelse med spørgsmål. Du kan ringe til vores kundeservice på telefon 55 75 09 99

 

Vi er klar til at hjælpe dig

Ring 55 75 09 99 eller send os en besked, så hjælper vi gratis med en vurdering af din situation. Skifter du til os, ordner vi alt det praktiske.