Hvem håndterer din skade efter det voldsomme vejr d. 21 og 22. oktober? Se mere her

Medlem af Garantifonden

Lokal Forsikring er medlem af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Hvis Lokal Forsikring går konkurs dækker fonden erstatningskrav til følgende:

 

 1. Forsikringstagerer med privatforsikringer (forbrugerforsikringer).
   
 2. Tredjemænd, der er sikret mod person- eller tingskade ifølge motoransvarsforsikringer.
   
 3. Tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge øvrige ansvarsforsikringer
   
 4. Kollektive forsikringer, i det omfang en forsikring efter sin art svarer til de omfattende individuelle forsikringer. 
   
 5. Bygningsbrandforsikringer på alle typer ejendomme.
   

 

Læs mere om Garantifonden for skadesforsikringsselskaber