Medlem af Garantifonden

Lokal Forsikring er medlem af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Hvis Lokal Forsikring går konkurs dækker fonden erstatningskrav til følgende:

 

 1. Forsikringstagerer med privatforsikringer (forbrugerforsikringer).
   
 2. Tredjemænd, der er sikret mod person- eller tingskade ifølge motoransvarsforsikringer.
   
 3. Tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge øvrige ansvarsforsikringer
   
 4. Kollektive forsikringer, i det omfang en forsikring efter sin art svarer til de omfattende individuelle forsikringer. 
   
 5. Bygningsbrandforsikringer på alle typer ejendomme.
   

 

Læs mere om Garantifonden for skadesforsikringsselskaber