På baggrund af Nets' udfordringer med NemID, oplever vi i øjeblikket leveringsforsinkelser på mails. Hvorfor der forventes længere ekspeditionstid end normalt. Vi beklager ulejligheden

Medlem af Garantifonden

Lokal Forsikring er medlem af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Hvis Lokal Forsikring går konkurs dækker fonden erstatningskrav til følgende:

 

 1. Forsikringstagerer med privatforsikringer (forbrugerforsikringer).
   
 2. Tredjemænd, der er sikret mod person- eller tingskade ifølge motoransvarsforsikringer.
   
 3. Tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge øvrige ansvarsforsikringer
   
 4. Kollektive forsikringer, i det omfang en forsikring efter sin art svarer til de omfattende individuelle forsikringer. 
   
 5. Bygningsbrandforsikringer på alle typer ejendomme.
   

 

Læs mere om Garantifonden for skadesforsikringsselskaber