Har du akut brug for hjælp uden for vores normale kontortid?
Så har vi en række samarbejdspartnere, der sidder klar til at hjælpe dig.
Klik her

Lønpolitik

 

Lønpolitik i Lokal Forsikring

I henhold til bekendtgørelse nummer 16 af 4. januar 2019 om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber, forsikringsholdingvirksomheder og firmapensionskasser er selskabet forpligtet til at udarbejde en lønpolitik for bestyrelse, direktion, og andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil.

 

Vores overordnede politik

Selskabets lønpolitik har til formål at medvirke til, at selskabets aflønning af bestyrelse, direktion og ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil, ikke fører til overdreven risikovillig adfærd. Lønpolitikken skal således medvirke til, at selskabets bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere arbejder for at fremme en sund og effektiv risikostyring af selskabet.

Lønnen skal være i overensstemmelse med selskabets mission, vision, værdier og langsigtede mål, herunder en holdbar forretningsmodel.

Og lønnen må ikke være af en størrelse eller sammensætning, som indebærer en risiko for interessekonflikter, eller som ikke harmonerer med selskabets ønske om at beskytte selskabets kunder – vores medlemmer.

 

Bestyrelsen udpeger de ansatte

Bestyrelsen udpeger de ansatte, hvis aktiviteter bestyrelsen vurderer har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil, og derfor er omfattet af politikken. Der sker en revurdering heraf årligt.

 

Kontrol af politikken

Selskabets bestyrelse påser, at der mindst en gang årligt foretages kontrol af, om selskabets lønpolitik overholdes. Kontrollen foretages af selskabets generalforsamlingsvalgte revisor.

 

De delegerede godkender lønpolitikken

Selskabets delegerede forsamling godkender selskabets lønpolitik på selskabets ordinære generalforsamling i henhold til kravene i bekendtgørelsen. Lønpolitikken revurderes årligt, og fremgår i sin fulde ordlyd af selskabets årsrapport.

 

Find den senest opdaterede lønpolitik

Den senest opdaterede lønpolitik fremgår af årsrapporten for 2021 på side 12. Den finder du her: Årsrapport 2021