• Privat
 • Erhverv
 • Landbrug
 • Kundeservice
 • Om Lokal Forsikring
 • Hvem er Lokal Forsikring
 • Hvor er Lokal Forsikring
 • Hvilke forsikringer tegner Lokal Forsikring
 • Hvad lægger Lokal Forsikring vægt på
 • Sponsorpolitik
 • Forsikringssvindel
 • Job i Lokal Forsikring

Hvem er Lokal Forsikring


Lokal Forsikring er et gensidigt selskab. Det betyder, at du som kunde er medejer af selskabet. De delegerede er valgt blandt vores kunder i lokalområdet.

Som gensidigt selskab har vi ingen aktionærer, der skal have udbytte eller tjene penge på selskabet. Vi driver forretning for din skyld.

Selv om vi er et gensidigt selskab, er der ingen økonomisk hæftelse ved at være kunde og medejer af selskabet.

Lokal Forsikring er en sammenlægning af de tidligere Udflytternes Forsikring, Stevns Brand, Frederiksborg Brand og RK Forsikring.

Den årlige omsætning er på ca. 250 mill. kr.

Vi er ca. 80 veluddannede og engagerede medarbejdere.

Vi har 150 års erfaring i at tegne forsikringer, og vores store lokalkendskab kommer dig til gode, når du vælger os som forsikringsselskab.

Lokal Forsikring er et stabilt og velkonsolideret  selskab, som har en formue, der er 1,6 gange så stor, som loven kræver.Print

Support