• Privat
  • Erhverv
  • Landbrug
  • Kundeservice
  • Om Lokal Forsikring

Rapport fra Finanstilsynet


I henhold til § 2, stk. 1 i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden (Offentliggørelsesbekendtgørelsen) skal Finanstilsynet efter hver inspektion i en finansiel virksomhed udarbejde en redegørelse med tilsynets vurderinger, som virksomheden skal offentliggøre.
 
Se Finanstilsynets rapport fra 2013.Print