Hvem håndterer din skade efter det voldsomme vejr d. 21 og 22. oktober? Se mere her

SFCR-rapporter

Med virkning fra 2016 er der indført nye fælles europæiske regler for, hvordan forsikringsselskaber i Europa skal sikre tilstrækkelig kapital til forsikring - også kaldet tilstrækkelig solvens. I den forbindelse er det samtidig blevet et krav, at alle forsikringsselskaber hver år offentligt skal redegøre for, hvordan selskaberne hver især har efterlevet reglerne. 

 

Solvensrapport 2022

Solvensrapport 2022-Bilag

Solvensrapport 2021

Solvensrapport 2021-Bilag

Solvensrapport 2020

Solvensrapport 2020-Bilag

Solvensrapport 2019

Solvensrapport 2019-Bilag

Solvensrapport 2018

Solvensrapport 2017

Solvensrapport 2016

Solvensrapport 2016-Bilag