Vækst og overskud forsætter i 2017

Lokal Forsikring har netop offentliggjort regnskabet for 1. halvår af 2017.
Igen er der fremgang og sorte tal på bundlinjen.

Lokal Forsikring har haft en vækst i forsikringsporteføljen på 5 % i forhold
til 1. halvår 2016. Det er meget tilfredsstillende, og vi tror på, at det
skyldes, at kunderne sætter pris på vores lokale tilstedeværelse på
Sjælland og Fyn, hvor vi tilbyder forsikringer til private, erhvervs- og
landbrugskunder.

Både det forsikringstekniske som det finansielle resultat er positivt, og
Lokal Forsikring får således et overskud før skat for 1. halvår af 2017 på
12.067 t.kr. hvilket er et tilfredsstillende resultat for selskabet.

Combined ratio, der viser selskabets samlede erstatnings- og
omkostningsprocent, ligger på 95,4%, mod 94,6% samme tid sidste år.
Resultat skyldes hovedsageligt, at vi har haft et mere ”normalt” skadesår
indtil videre i forhold til sidste år, hvor vi var forskånet for større skader.

Når dette års resultat stadig er meget positivt, så skyldes det bl.a., at
vores effektiviseringer i vores sagsbehandlingssystem nu begynder at
give resultat. Udover at det giver positivt udslag i regnskabet, er det også
gode nyheder for vores kunder, som nu oplever endnu kortere svartid fra
vores administration.

Selskabet har i hele 2017 forsat fokus på en kontrolleret og lønsom
vækst, og forventer derfor et positivt forsikringsteknisk resultat for hele
regnskabsåret.