Rekordår i Lokal Forsikring 2016

Væksten fortsætter i det kundeejede forsikringsselskab, samtidig med at omkostningerne nedbringes.

Lokal Forsikring har netop offentliggjort regnskabet for 2016. Det bedste nogensinde i selskabets 159 årige historie.

Resultatet blev et overskud før skat på 30 mio. kr. Det er godt 10 mio. kr. mere end sidste år. Et meget flot og tilfredsstillende resultat. Det forsikringstekniske resultat blev et overskud på 12,8 mio. kr. Det er forskellige faktorer, der spiller ind, men en forsat vækst i kundetilgangen – i 2016 på 5 % - betyder, at præmieindtægterne er hævet. Samtidig var 2016 et år, uden store vejrlig skader for Lokal Forsikring. Det betød, at erstatningsprocenten landede på 63,5 % mod 66,9 % i 2015.

”Udviklingen i vores resultater er meget tilfredsstillende” udtaler administrerende direktør Michael Nørgaard Larsen. ”Resultatet viser, at vi har en meget sund forretning med en fin lønsomhed. Det gode resultat skal stadig komme vores kunder til gode i form af fortsat udvikling af vores gode kundeservice og produkter. Som et gensidigt selskab er vi ejet af kunderne, og kan dermed fokusere på at udvikle vores selskab til gavn for vores ejere, nemlig kunderne.”

Med årets overskud i 2016 har Lokal Forsikring nu en egenkapital på 215.381 t.kr. Det betyder at selskabet har en solid overdækning på 1,79 gange de lovmæssige solvenskapitalkrav.

Combined ratio, som er tallet, der viser selskabets erstatnings- og omkostningsprocent, er faldet fra 95,9 i 2015 til 95,5. I selskabets målsætning frem mod 2020, er det ønsket at komme ned mellem 93-95. Der vil derfor forsat være stor fokus på omkostningerne i de kommende år, for at selskabet kan nå målet.

Lokal Forsikring vil forsat være tæt på kunderne

Administrerende direktør Michael Nørgaard Larsen fortæller at Lokal Forsikring stadig forsætter strategien om at være nærværende og tæt på i lokalsamfundet.

”Vi mener, at vi kan gøre en forskel på det danske forsikringsmarked, ved at have vores salgskorps fordelt på assurandører og kontorer i mindre og større byer på Fyn og Sjælland. Vi har i dag 34 assurandører og en kundeservice på 11 personer, som kan hjælpe vores kunder med både rådgivning og skader. I og med at vi ikke skal skabe overskud til aktionærer, så kan vi lade de gode resultater komme vores kunder til gode ved at have stærke forsikringsprodukter til fornuftige priser. Så hvis man som forsikringskunde ønsker en tæt personlig kontakt og en nærværende service, er Lokal Forsikring det rigtige valg til de fynske og sjællandske forsikringskunder” slutter han.