Ny sygdomsforsikring til børn

Børn forsikres i stigende grad som voksne

Danske forældre forsikrer i stigende grad deres børn lige så grundigt som dem selv. Med nye forsikringer er flere børn dækket ved alvorlige sygdomme som kræft, epilepsi eller hjerneblødning. 
 
Tidligere var stort set ingen danske børn forsikrede i forbindelse med kritiske sygdomme, der ofte sætter tydelige spor på resten af livet. Men ifølge forsikringsselskabet Lokal Forsikring har måden, vi i Danmark forsikrer vores børn på, ændret sig, så vi i højere grad dækker vores børn på samme vilkår som os selv.  
 
– Tidligere var der flere forsikringer, som ikke kunne tegnes til børn, men gennem de seneste år har vi set en stor efterspørgsel på området. Blandt andet har en decideret børnesygdomsforsikring, som vi netop er begyndt at tilbyde, været efterlyst blandt kunderne. Her forsikres børn ved kritiske sygdomme som for eksempel kræft, muskelsvind og kronisk nyresvigt, fortæller Michael Nørgaard Larsen der er direktør hos Lokal Forsikring. 
 
Vækst i salg af børnesygdomsforsikringer
En undersøgelse på Epinions Danmarkspanel for Forsikringsguiden viser, at der i april 2017 kun var 35 procent, der havde investeret i sygdomsforsikring til deres børn. Hos AP Pension, som Lokal Forsikring tilbyder børnesygdomsforsikringer i samarbejde med, har salget på området været støt stigende gennem de seneste år. Ved udgangen af 2016 havde virksomheden solgt cirka 13.000 børnesygdomsforsikringer, cirka 32.000 ved slutningen af 2017 og i 2018 lød tallet på cirka 48.000. 
 
– Vi oplever generelt en tendens til, at der i stigende grad efterspørges og udvikles forsikringsprodukter til børn, der minder om dem, der kan tegnes af voksne, siger Michael Nørgaard Larsen. 
 
Ifølge Klaus Rasborg, der er lektor i samfundsvidenskab på Roskilde Universitet, hænger tendensen sammen med den øgede velstand i befolkningen. 
 
– Vi lever i et risikosamfund, hvor vores børn er ønskebørn, der skal have det så godt som muligt. Samtidig bliver vi stadigt mere individualiserede og kombineret med velstandsudviklingen i en voksende middelklasse, er der flere, der har råd til at udligne de individuelle risici – også på børnenes vegne, siger Klaus Rasborg. 
 
Ny forsikring hjælper på det praktiske
Børnesygdomsforsikringen er inddelt i tre kategorier, som dækker ved henholdsvis dødsfald og kritisk sygdom – for eksempel forskellige former for kræft, hjerneblødning, muskelsvind, kronisk nyresvigt og større forbrændinger – samt méngradserstatning i forbindelse med kritisk sygdom. Den eneste forudsætning for at tegne forsikringen er, at den er tegnet og trådt i kraft, inden barnet bliver sygt og kommer i udredning. 
 
– Vi er udmærket klar over, at penge og økonomisk hjælp ikke ændrer på sorgen, hvis ens barn bliver ramt af en ulykke eller i værste fald mister livet. Det kan dog være en hjælp til de praktiske foranstaltninger, så familien kan koncentrere sig om det følelsesmæssige i processen, siger Michael Nørgaard Larsen. 
 
Forsikringen kan også være en hjælp, hvis barnet rammes af en kritisk sygdom med efterfølgende varige mén, som eksempelvis betyder, at der skal laves om i hjemmet eller indrettes et nyt værelse.  


Lokal Forsikring er et gensidigt forsikringsselskab og har eksisteret i mere end 150 år. Virksomheden er åben og nærværende og lægger vægt på den personlige kontakt med sine kunder og medejere, hvilket sikrer den bedste service og rådgivning. www.lokal.dk