Lokal Forsikring leverer det bedste resultat i nyere tid

En loyal og dedikeret medarbejderstab og fokus på lønsomheden i selskabet har været medvirkende til, at Lokal Forsikring igen i 2017 leverede et flot resultat. 

Lokal Forsikring har netop offentliggjort regnskabet for 2017. Det bedste i nyere tid. Det forsikringstekniske resultat landede på 19,5 mio. kr., mens investeringsresultatet blev 11,8 mio. kr. Resultatet før skat blev 31,5 mio. kr., og efter skat 24,9 mio. kr.

Samlet betyder det en egenkapitalforrentning på 10,9 % og en forbedring af selskabets solvensdækning, som ved udgangen af 2017 lå på 1,97 (ca. dobbelt så stort som solvenskravet).

Combined ratio, som er tallet, der viser selskabets erstatnings- og omkostningsprocent, er faldet fra 95,5 i 2016 til 93,7 i 2017. Der er arbejdet målrettet på at øge lønsomheden i selskabet, bl.a. ved at have stort fokus på indtegnede risici samt optimering af arbejdsprocesser og automatisering.

Adm. direktør Michael Nørgaard Larsen udtaler; ”I 2015 udformede bestyrelsen 3 strategiske mål frem mod 2020. Her ønsker vi at have en combined ratio på 93-95 %, en omkostningsprocent på 21 % og en solvensdækning på 2,0. Udviklingen af resultaterne i 2017 bidrager meget positivt til, at vi opnår vores mål, når vi rammer 2020.”

Selvom Lokal Forsikring ikke har vækst som primært mål, men i stedet lønsomhed og solvensstyrkelse, har selskabet også i 2017 oplevet en vækst i kundetilgangen. Ved regnskabsårets afslutning var væksten af nye kunder på 6 %

Michael Nørgaard Larsen uddyber; ”Der er ingen tvivl om, at en loyal og dedikeret medarbejderstab, der hver dag sikrer vores kunder en god og nærværende kundeservice – det, at vi kender vores kunder og er tæt på dem, betyder, at vores kunder er loyale og tilfredse. De bliver hos os i mange år, og derfor kan vi vækste med tilgang af nye kunder.”

Han forsætter ”Vi gør meget for at være synlige i de nær- og lokalområder, hvor vi har vores kontorer. Det gør vi bl.a. via sponsorater til de lokale foreninger, og med deltagelse i lokale arrangementer osv. En af vores visioner er, at vi ønsker at styrke lokalsamfundet. Det vil vi gøre gennem et stærkt, nærværende og loyalt fællesskab. Det mener vi, at vi er lykkedes ret godt med i store dele af de områder, hvor vi har kontorer”, slutter den tilfredse direktør.

Læs årsrapporten 2017