• Privat
 • Erhverv
 • Landbrug
 • Kundeservice
 • Om Lokal Forsikring

Information om Stormflodsordningen


Se en video her om stormflodsordningen

 

Om ordningen:

 • Stormflodsordningen er en offentlig katastrofeordning

 • Alle forsikringskunder betaler til ordningen over deres brandforsikring på deres indbo- og/eller husforsikring

 • Ordningen er fastsat ved lov, og er derfor ikke en almindelig forsikring

 • Kunderne kan ikke tegne en forsikring mod skaderne i deres forsikringsselskab

 • Stormrådet træffer afgørelse om, hvorvidt der har været stormflod og hvilke områder, der har været ramt

 • Når Stormrådet har erklæret stormflod, skal du anmelde skaden til Stormbasen her. Det kan gøres elektronisk med Nem-Id eller ved en fysisk anmeldelse

 • Skaden skal anmeldes i Stormbasen til Lokal Forsikring, hvor du har tegnet brandforsikring. Skaden skal være anmeldt senest 2 måneder efter der er erklæret stormflod

 • Har du indbo- og husforsikring i to forskellige selskaber, skal skaden anmeldes til forsikringsselskabet, hvor husforsikringen er tegnet. (Forudsat at både indbo og hus er ramt)

 • Du er forpligtet til at forebygge skader ved risiko for stormflod, men også at begrænse skaderne, når skaden er sket.

 • Når skaden er anmeldt og registreret, vil Lokal Forsikring sende en taksator, der skal være med til at opgøre skaderne.

 • Skaderne bliver opgjort i henhold til de regler, der gælder for ordningen

 • Der bliver altid trukket en selvrisiko. Denne er høj sammenlignet med, den selvrisiko kunderne har på deres almindelige forsikringer. Se Stormrådets hjemmeside for detaljer

 

 

Hvad skal du gøre, hvis du er ramt af stormflod:

 • Iværksætte fjernelse af vandet
 • Starte affugtning

 • Hvis du har brug for professionel hjælp til affugtning, kan vi henvise til vores skadeservicefirmaer. Vær dog opmærksom på, at hvis Stormrådet ikke erklærer stormflod, vil udgiften til skadeservice være for egen regning.

 

Se en video her om, hvad du skal gøre, hvis du er ramt af stormflod.

 

Firma

Område

Telefonnummer

Tune Skadeservice

 

Dækker postnummer 0-4099

 

46 13 86 16

 

Dansk Industri og Skadeservice

 

Dækker postnummer 4100-4999

 

70 11 12 14

Midtfyns Totalservice

 

Dækker postnummer 5000-

62 63 17 88Print