Forsikringssvindel

Vi behandler årligt cirka 9.000 skader. Når vi behandler en skade, har vi altid dig som kunde i fokus, og vi ønsker at levere en smidig, hurtig og kompetent skadebehandling, som følger de gældende forsikringsbetingelser for den forsikringsaftale vi har lavet sammen. Hvis vi under den almindelige sagsbehandling får mistanke om forsøg på forsikringssvindel, undersøger vi sagen nærmere.

Hvad er forsikringssvindel?

Der er tale om forsikringssvindel, hvis du for at få en højere erstatning, end du reelt er berettiget jf vores forsikringsaftale:


 • Bevidst undlader at fortælle alt.
 • Giver ukorrekte oplysninger om den episode der førte til skaden.
 • Skriver flere ting på skadeopgørelsen end der er ødelagt eller stjålet.
 • Bruger dokumentation, der er forfalsket
 • Selv fremkalder skadebegivenheden.


Forsikringssvindel går ud over alle vores kunder

Som et gensidig forsikringsselskab er vi ejet af vores kunder. Derfor går forsikringssvindel ikke alene ud over selskabet, men ud over alle vores medejere.


Det betyder at vi alle - både Lokal Forsikring og vores medejere - har en fælles interesse i at begrænse forsikringssvindel. Forsikringssvindel er strafbart, Derfor har vi som selskab pligt til at undersøge om skaden eller omfanget af skaden er falsk eller opdigtet, og om erstatningskravet derfor er uberettiget eller for højt.


Vi følger love og regler

Lokal Forsikring følger Forsikring og Pensions kodeks for undersøgelse af sager ved mistanke om svindel.


Lokal Forsikring overholder gældende regler på området, herunder relevante regler i straffeloven, persondataloven samt lov om finansiel virksomhed.


Den undersøgelse vi iværksætter står altid i rimeligt forhold til den formodede svindel.Vores undersøgelse af sagen


 • Ved mistanke om svindel sker der en grundig gennemgang af hele sagen med flere nye sæt øjne.
 • Vi sikrer os, at vi har indhentet alt relevant materiale til brug for behandlingen af sagen, herunder politirapport, lægeerklæringer osv.
 • Vi vil bruge de nødvendige menneskelige og teknologiske ressourcer til at afdække forsøg på svindel mod selskabet.
 • Viser en mistanken sig at være ubegrundet, afsluttes undersøgelsen. Sagsbehandlingen fortsætter, og den berettigede erstatning bliver udbetalt hurtigst muligt.
 • Er mistanken begrundet, vil vi med henvisning til den gældende police og de gældende forsikringsbetingelser afvise at yde dækning for den anmeldte skade.
 • Vi forbeholder os retten og pligten til at overdrage alvorlige svindelsager til politiet, hvis vi vurderer, at straffeloven er overtrådt. Det er herefter op til politiet og anklagemyndigheden at undersøge sagen og tage stilling til, om straffeloven er overtrådt, og om den konkrete sag skal forfølges ved de danske domstole.
 • Afgørelsen fra politi og anklagemyndighedn er uden betydning for vores behandling af sagen, da vi behandler sagen efter den konkrete forsikringsaftale.


Vi er tæt på og klar til at hjælpe dig

Forsikring handler om dig, dine ting og dit liv. Vi er lokale og tæt på hvor du bor. Både når du køber ny bil, hus eller når du har fået barn.

Ring 55 75 09 99 og få et tilbud eller hjælp til dine forsikringer.