Privatlivspolitik

Behandling af persondata

Vi har udarbejdet en privatlivspolitik. Her kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Behandling af personoplysninger

Når Lokal Forsikring behandler personoplysninger om dig, skal vi for at leve op til persondataforordningen orientere dig om følgende punkter:

 • Hvem er dataansvarlig
 • Hvilke personoplysninger Lokal Forsikring behandler om dig
 • Hvorfor Lokal Forsikring behandler dine personoplysninger
 • Hvordan Lokal Forsikring indsamler dine personoplysninger
 • Det juridiske grundlag for indsamlingen
 • Hvem personoplysningerne videregives til
 • Lokal Forsikrings brug af automatiske afgørelser, herunder profilering
 • Dine rettigheder
 • Hvor længe Lokal Forsikring opbevarer dine personoplysninger
 • Datasikkerhed på www.lokal.dk
 • Hvordan du kan tilbagekalde et samtykke
 • Hvordan du kan klage over Lokal Forsikrings behandling af dine personoplysninger

1. Dataansvarlig

Lokal Forsikring G/S er dataansvarlig for de personoplysninger, som Lokal Forsikring behandler om dig

2. Hvilke typer af personoplysninger behandler Lokal Forsikring?

Lokal Forsikring indsamler og behandler bl.a. følgende personoplysninger om dig:


 • Navn
 • Adresse
 • CPR-nummer
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Køn
 • Stilling og arbejdsområde (hvis du tegner en ulykkesforsikring)
 • Familieforhold og civil status
 • Cvr. nummer
 • IP-adresse
 • Elektroniske spor på www.lokal.dk
 • Betalingsoplysninger
 • Tidligere forsikringsselskaber og skadesforløb
 • Oplysninger om tingsskader
 • Helbredsoplysninger, hvis du får en personskade
 • Oplysninger fra CPR-, DMR- og BBR-registret.

Hvis du frivilligt, via sociale medier, afgiver personoplysninger, kan vi have oplysningerne i vores systemer derfra.

Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante for de formål, der er defineret nedenfor. Formålet er afgørende for, hvilke personoplysninger der er relevante for Lokal Forsikring.

3. Hvorfor behandler Lokal Forsikring personoplysninger?

De indhentede personoplysninger registreres hos Lokal Forsikring med henblik på:

 • Behandling af skader
 • Pleje af kundeporteføljer og rådgivning
 • Korrekt præmieberegning og opkrævning af præmie
 • Opkrævning af præmie via Betalingsservice
 • Automatisk opdatering af adresseoplysninger via CPR-registret
 • Mulighed for at udbetale eventuel erstatning via NemKonto
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra kunder
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med kunder og tredjeparter
 • Analyse af brugeradfærd på www.lokal.dk
 • Markedsføring - hvis du har givet samtykke til det
 • Tilfredshedsundersøgelser og statistik
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering
 • Overholdelse af dokumentationspligten i persondataforordningen

4. Hvordan indsamler Lokal Forsikring personoplysninger?

a. Direkte hos dig

Lokal Forsikring indsamler personoplysninger direkte hos dig, når du tegner en forsikring eller anmelder en skade. Det kan ske enten pr. brev eller mail, via vores hjemmeside, via telefonen eller ved et møde med en medarbejder fra Lokal Forsikring.

b. Via www.lokal.dk

Lokal Forsikring registrerer de personoplysninger, du selv afgiver på www.lokal.dk. Det vil fx være tilfældet, når du anmoder om at blive ringet op, booker et møde eller anmelder en skade via www.lokal.dk

c. Fra andre med dit samtykke

Udover de personoplysninger, som du selv afgiver som kunde til Lokal Forsikring, kan Lokal Forsikring modtage og registrere personoplysninger om dig fra andre, hvis du har givet samtykke til det.


Lokal Forsikring vil anmode om dit samtykke i alle de tilfælde, som lovgivningen foreskriver.


Følgende er eksempler på tilfælde, hvor vi indhenter dit samtykke:


 • I forbindelse med indtegning, hvor der eventuelt skal indhentes oplysninger om skadesforløb, anciennitet, opsigelsesårsag i andre forsikringsselskaber. Det vil være oplysninger, der skal bruges med henblik på at vurdere, på hvilke vilkår Lokal Forsikring vil tegne forsikringen.
 • Hvis du anmelder en personskade til Lokal Forsikring. For at kunne vurdere skaden, er det nødvendigt, at der indhentes lægelige oplysninger hos andre, herunder fx din journal fra egen læge.
 • Forud for fremsendelse af elektroniske nyhedsbreve og markedsføring fra Lokal Forsikring (mail, sms, mms, push-beskeder og notifikationer).
d. Via cookies

Lokal Forsikring indsamler oplysninger ved brug af cookies på www.lokal.dk. En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på din mobil eller tilsvarende enheder med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og fremhæve Lokal Forsikrings annoncer på andre websites. Som bruger kan du selv vælge, om din browser skal acceptere cookies eller ej. Du kan også slette de cookies, som ligger på din computer. Læs mere om cookies her.

e. Fra registre

Lokal Forsikring modtager automatisk oplysninger fra CPR-registret, hvis du flytter, eller fra Motorregistret (DMR), når du køber en ny bil. Dertil kommer, at Lokal Forsikring indsamler data om din bolig via Bygnings- og Boligregistret (BBR).

f. Facebook

Lokal Forsikring modtager personoplysninger om dig, når du benytter vores Facebook side, hvis du aktivt skriver kommentarer til vores opslag og artikler eller på anden måde kommunikerer til Lokal Forsikring.

5. Det juridiske grundlag for indsamlingen

a. For at opfylde forsikringsaftalen

Hvis personoplysningerne er nødvendige for at indgå en forsikringsaftale med os eller for at opfylde en allerede indgået forsikringsaftale, er du forpligtet til at afgive disse personoplysninger, jf. artikel 6, stk. 1, litra b, i persondataforordningen. I modsat fald vil konsekvensen være, at Lokal Forsikring ikke kan indgå en aftale om forsikring, eller at vi ikke kan udbetale erstatning til dig.

b. Retlig forpligtelse eller legitim interesse

Lokal Forsikring behandler i øvrigt personoplysninger om dig, hvis det er nødvendigt for at opfylde gældende lovgivning eller forfølge en legitim interesse jf. artikel 6, stk. 1, litra c og f, i persondataforordningen.

6. Hvem videregiver Lokal Forsikring personoplysninger til?

Lokal Forsikring behandler alle dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med lovgivningen. Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger, da Lokal Forsikring i henhold til lov om finansiel virksomhed har tavshedspligt.

a. Retligt forpligtet

Lokal Forsikring behandler alle dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med lovgivningen. Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger, da Lokal Forsikring i henhold til lov om finansiel virksomhed har tavshedspligt.

b. Til tredjeparter

Lokal Forsikring kan videregive nødvendige personoplysninger om dig til følgende kategorier af samarbejdspartnere, som Lokal Forsikring samarbejder med for at opfylde den indgåede forsikringsaftale:

 • Autohjælpsfirmaer
 • Reperatører
 • SOS Rejseforsikring
 • Skadeservicefirmaer
 • Advokatfirmaer
 • Motorregistret (DMR)
 • NemKonto
 • Nets
 • Betalingsservice
 • CPR-registret
 • CVR-registret

For at forbedre vores service kan vi videregive din mailadresse til analysevirksomheder udelukkende med henblik på målinger af tilfredsheden med Lokal Forsikring.


Lokal Forsikring videregiver i øvrigt kun personoplysninger om dig til tredjeparter, hvis lovgivningen foreskriver dette, hvis du har givet dit samtykke til videregivelsen, eller hvis videregivelsen er nødvendig for at opfylde forsikringsaftalen.

c. NemKonto

Hvis du skal have udbetalt beløb til din NemKonto, videregiver Lokal Forsikring oplysning om dit CPR.nummer til KMD A/S via Nets Danmark A/S, som optræder som betalingsformidler. Oplysningen bruges alene til at identificere dig, så Lokal Forsikring kan udbetale beløbet til den rigtige konto.

d. Betalingsservice

Betaler du en eller flere forsikringer via Betalingsservice, videregiver Lokal Forsikring oplysninger om dig til Nets Danmark A/S, så de kan sende opkrævningen til dig.

e. Overførsel af personoplysninger til databehandlere

Behandling af dine personoplysninger sker hos vore IT-leverandører. Vi har indgået databehandleraftaler med disse til sikring af, at dine oplysninger behandles sikkert og fortroligt.

f. Misligholdelse

Misligholder du dine forpligtelser over for Lokal Forsikring, kan Lokal Forsikring indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lovgivning.

g. Overførsel af personoplysninger til modtagere uden for EU / EØS

Lokal Forsikring benytter ingen eksterne leverandører til at opbevare personoplysninger uden for EU / EØS.

7. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Lokal Forsikring anvender ikke dine personoplysninger til brug for automatiske afgørelser, individuel beslutningstagning eller profilering.

8. Dine rettigheder

Du har efter persondataforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.


 • Ret til at se personoplysninger: Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Lokal Forsikring har registreret om dig, herunder omfanget af dine samtykker, og hvilke personoplysninger der videregives om dig.
 • Ret til berigtigelse af personoplysninger: Du har ret til at få rettet urigtige personoplysninger, der er registreret om dig hos Lokal Forsikring.
 • Ret til begrænsning eller sletning af personoplysninger: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Lokal Forsikrings behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage personoplysninger om dig selv i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at transmittere oplysningerne til en anden myndighed eller virksomhed. Du kan tillige bede om at få oplysningerne sendt direkte fra Lokal Forsikring til en anden myndighed eller virksomhed.


Kontaktoplysninger:

Lokal Forsikring G/S

Holsted Park 15

4700 Næstved

Telefon 40 46 74 76

E-mail: mipa@lokal.dk

9. Hvor længe opbevarer Lokal Forsikring dine personoplysninger?

Lokal Forsikring opbevarer alene identificerbare personoplysninger så længe, der er et sagligt formål med opbevaringen og så længe, at det er nødvendigt for Lokal Forsikring at opbevare personoplysningerne. Dette betyder, at nogle personoplysninger slettes hurtigere end andre.


Følgende er eksempler på, hvornår Lokal Forsikring sletter dine personoplysninger:


 • Tilbud om forsikring, hvor tilbud ikke er accepteret af dig, slettes efter 3 måneder.
 • Forsikring, hvor der ikke har været anmeldt en skade, slettes 3 år efter opsigelsesdatoen.
 • Forsikring, hvor der er anmeldt en personskade, slettes 30 år efter anmeldelsen af skaden.
 • Forskring, hvor der er anmeldt en skade, som ikke er en personskade, slettes 10 år efter anmeldelse af skade.

10. Datasikkerhed på www.lokal.dk

Datatilsynet anbefaler, at de personoplysninger, du indtaster på www.lokal.dk er beskyttet med en stærk kryptering. Derfor benytter Lokal Forsikring 256 bit SSL under transmission fra din computer til Lokal Forsikring. Efter transmissionen opbevares personoplysninger på en måde, så ingen uvedkommende kan læse dem. Hvis du sener personoplysninger på e-mail til Lokal Forsikring, skal du dog være opmærksom på, at Lokal Forsikring ikke kan garantere for fortroligheden af ikke krypterede e-mails.

11. Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, kan det generelt ske på samme måde, som da du gav dit samtykke. Du kan dog også henvende dig til Lokal Forsikring via mail til kundeservice@lokal.dk eller på telefon 55 75 09 99.

12. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde vi behandler dine personoplysninger på. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk eller skrive til:


Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby


Telefon 33 19 32 00


E-mail: dt@datatilsynet.dk

Vi er tæt på og klar til at hjælpe dig

Forsikring handler om dig, dine ting og dit liv. Vi er lokale og tæt på hvor du bor. Både når du køber ny bil, hus eller når du har fået barn.

Ring 55 75 09 99 og få et tilbud eller hjælp til dine forsikringer.