Finanstilsynet

Finanstilsynets ordinære inspektion i Lokal Forsikring G/S

I oktober 2016 var Finanstilsynet på ordinært inspektionsbesøg hos Lokal Forsikring, som indebar en grundig gennemgang af samtlige forretningsområder i selskabet.


Gennemgangen af selskabets aftaler om outsourcing, reassurance, kapital- og kapitalnødplan gav ikke anledning til bemærkninger. Beregning af selskabets solvenskapitalkrav og opgørelse af kapitalgrundlaget gav heller ikke anledning til bemærkninger. Finanstilsynet vurderede, at selskabets kapital var tilstrækkelig med en solvensoverdækning på 170 % ultimo 2016.


Gennemgangen af selskabets forretningsmodel, politikker og retningslinjer var generelt tilfredsstillende, men gav anledning til, at selskabet modtog et påbud om at revidere politik og retningslinjer for investeringsområdet, så investeringsrammer og risikomål entydigt fremgår. Selskabet er også påbudt at revidere retningslinjen for registrerede aktiver. De berørte politikker og retningslinjer er efterfølgende korrigeret.


Selskabet havde efter grundige overvejelser udpeget selskabets administrerende direktør som nøgleperson for intern audit funktionen. Selskabet har modtaget et påbud om at udpege en ny og uafhængig person. Bestyrelsen har på seneste bestyrelsesmøde udpeget en ny nøgleperson for funktionen.


Selskabet modtog slutteligt påbud i forhold til bestyrelsens arbejde. Det har givet anledning til en gennemgang og tilretning af interne retningslinjer i forhold til valg af delegerede, instrukser om supplerende rapporteringer til belysning af samtlige risici i selskabet og en reberegning af solvenskapitalkapitalkravet i hele den strategiske planlægningsperioden i selskabets ORSA-rapport.


Tilsynsbesøget er gennemført med en god og konstruktiv dialog, og vi vil konstruktivt bruge indholdet af denne redegørelse fra Finanstilsynet, som et af flere værktøjer i den videre strategi og ledelse af vort forsatte velfungerende gensidige forsikringsselskab.


Læs hele Finanstilsynets redegørelse her.

Vi er tæt på og klar til at hjælpe dig

Forsikring handler om dig, dine ting og dit liv. Vi er lokale og tæt på hvor du bor. Både når du køber ny bil, hus eller når du har fået barn.

Ring 55 75 09 99 og få et tilbud eller hjælp til dine forsikringer.