Konkurrencebetingelser

Generelt


 • Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltageren de generelle konkurrencebetingelser som er udarbejdet af Lokal Forsikring G/S.
 • Ansatte hos Lokal Forsikring, samt medlemmer af disses husstande, kan ikke deltage i konkurrencerne.
 • En deltager i konkurrencen er den person, der ejer den e-mailadresse, som er blevet angivet ved tilmeldingen til konkurrencen.
 • I tilfælde af at disse betingelser ikke bliver overholdt, forbeholder Lokal Forsikring sig retten til at ekskludere personen fra konkurrencen.
 • Skulle det ske, at deltagere har gjort brug af ulovlige hjælpemidler eller på anden måde skaffet sig fordele ved manipulation, udelukkes disse fra konkurrencen. I sådanne tilfælde kan gevinster efterfølgende frakendes og forlanges tilbageleveret til Lokal Forsikring.
 • Lokal Forsikring forpligter sig til at overholde bestemmelserne for beskyttelse af personoplysninger og medielovgivningen. De indsamlede data behandles derfor fortroligt.


Præmier

 • Der tildeles kun de præmier, som er beskrevet i den enkelte konkurrence.
 • Tildelingen af præmierne sker blandt de deltagere, som selv har tilmeldt sig konkurrencen, ved at udfylde tilmeldingsformularen eller på anden vis opfylder kravene for deltagelse i konkurrencen.
 • Tildelingen sker kun såfremt alle oplysninger er angivet fuldstændigt, forståeligt og rigtigt. Konkurrencen slutter på det tidspunkt, som er angivet ved den aktuelle konkurrence.
 • Der tages direkte kontakt til vinderen af en præmie ved at anvende de oplysninger, som er angivet ved tilmeldingen til konkurrencen. Vinderen skal, efter at have modtaget meddelelsen om at have vundet, inden for en frist på 30 dage bekræfte modtagelsen, og opgive eventuelle manglende oplysninger til Lokal Forsikring. I modsat fald er Lokal Forsikring berettiget til at udnævne en ny vinder af konkurrencen.
 • Samtidig med accepten af gevinsten giver vinderen tilladelse til, at hans/hendes fornavn og evt. by/land (dog ikke adresse, telefon og email) anvendes i reklameøjemed og offentliggøres af Lokal Forsikring.
 • Præmier kan ikke ombyttes til kontanter, og præmierne kan ej heller overdrages til en anden vinder. Vinderen accepterer nødvendige ændringer i gevinsten, som er betinget af faktorer, der ligger uden for Lokal Forsikrings indflydelsesområde.
 • Præmien transporteres til vinderen pr. post til den adresse, som er angivet ved tilmeldingen. Efter aflevering af gevinsten til postvæsnet, overgår risikoen til vinderen. Lokal Forsikring er ikke ansvarlig for eventuelle skader pådraget i forbindelse med leveringen.


Udsættelse eller aflysning af konkurrence

 • Lokal Forsikring forbeholder sig ret til at udsætte konkurrencen helt eller delvist, hvis der er opstået nogle vanskeligheder, som udgør en fare for konkurrencens integritet. Der skal især gøres brug af denne mulighed i de tilfælde, hvor tekniske årsager, f.eks. vira i computersystemet, manipulation, fejl i hard- eller softwaren, eller juridiske årsager er grunden til, at konkurrencen ikke kan gennemføres på foreskreven forsvarlig måde.
 • Såfremt en sådan afbrydelse af konkurrencen er forårsaget af en deltageres adfærd, kan Lokal Forsikring forlange erstatning for den opståede skade.
 • I tilfælde af at en konkurrence bliver afbrudt samt såfremt at konkurrencen genoptages, informeres om dette på den platform, hvor konkurrencen afholdes.

Vi er tæt på og klar til at hjælpe dig

Forsikring handler om dig, dine ting og dit liv. Vi er lokale og tæt på hvor du bor. Både når du køber ny bil, hus eller når du har fået barn.

Ring 55 75 09 99 og få et tilbud eller hjælp til dine forsikringer.