Privatlivspolitik (Ansøgere)

Indledning

Når du søger job hos os, registrerer vi dit navn, din adresse og din e-mailadresse i vores IT-system for at kunne besvare din ansøgning. Vi opbevarer også de dokumenter, du sender sammen med din ansøgning.


Du har nogle rettigheder, fordi vi har registreret persondata om dig i vores IT-system, og vi informerer dig herom, hvordan vi behandler din ansøgning, og dermed om formålet med, at vi registrerer oplysninger om dig.

Datasikkerhed er vigtig for os

For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores selskab og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du søger et job hos os, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, fx et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.

Sådan arbejder vi med din ansøgning

Når vi modtager din ansøgning, sender vi dig en bekræftelse på modtagelsen og fortæller dig om det forventede forløb.


Herefter læser vi din ansøgning, og vurderer konkret dine kvalifikationer i forhold til stillingen. Et ansættelsesudvalg bestående af en repræsentant fra HR, den kommende nærmeste leder og den øverste leder for afdelingen gennemgår ansøgningerne løbende, og aftaler hvem vi indbyder til en personlig samtale. Den første samtale vil normalt være med en repræsentant fra HR og den kommende nærmeste leder. Ved en eventuel 2. samtale deltager den øverste leder for afdelingen, der ansættes til. Vores mål er at besætte den ledige stilling med den ansøger, som er bedst kvalificeret.


Hvis vi skønner, at du er den ansøger, der er bedst kvalificeret til stillingen, vil vi som hovedregel indhente referencer på dig hos din nuværende eller tidligere arbejdsgiver, og det kræver dit samtykke – et samtykke du til enhver tid kan trække tilbage.


Afhængigt af den konkrete stilling vi søger besat, kan det blive relevant med en personligheds- og logiktest. Denne test udarbejdes af en ekstern samarbejdspartner.


Når stillingen er besat, sender vi et skriftligt afslag til de øvrige ansøgere med en begrundelse for, hvorfor stillingen blev besat til anden side. De ansøgere, som har været til samtale, bestræber vi os på at kontakte telefonisk.

Hvor længe opbevarer vi persondata om dig

Som udgangspunkt sletter vi persondata om dig senest en måned efter ansættelsesproceduren er afsluttet. Der kan forekomme situationer, hvor vi af hensyn til at kunne varetage vores retlige interesser opbevarer dine persondata i en længere periode. I så fald redegør vi konkret for baggrunden.

Uopfordrede ansøgninger

Hvis du søger uopfordret, og vi ønsker at gemme din ansøgning, fordi der ikke er nogen ledig stilling, men vi vurderer, at der eventuelt vil komme en stilling, opbevarer vi din ansøgning i op til 6 måneder. Vi orienterer dig om dette og beder dig bekræfte, at du er indforstået med dette.


Vi orienterer i samme mail om, at du til en hver tid kan trække dit samtykke, til denne opbevaring af din ansøgning, tilbage, og at det i givet fald betyder, at vi vil slette din ansøgning og alle andre oplysninger, vi har modtaget om dig i forbindelse med ansøgningsprocessen.

Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag: (1) Du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål (GDPR art. 6, stk. 1, litra a, og art. 9, stk. 2, litra a), (2) indgåelse eller opfyldelse af din ansættelseskontrakt med selskabet (GDPR art. 6, stk. 1, litra b), eller (3) hvis det er nødvendigt for at opfylde gældende lovgivning eller forfølge en legitim interesse (GDPR art. 6, stk. 1, litra c og f).

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som Lokal Forsikring er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne.


Desuden kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.


Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte selskabet.


Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.


Klage over Lokal Forsikrings behandling af dine personoplysninger kan ske til:


Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Opdateringer

Lokal Forsikring evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik for ansøgere. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.

Vi er tæt på og klar til at hjælpe dig

Forsikring handler om dig, dine ting og dit liv. Vi er lokale og tæt på hvor du bor. Både når du køber ny bil, hus eller når du har fået barn.

Ring 55 75 09 99 og få et tilbud eller hjælp til dine forsikringer.