Hvem håndterer din skade efter det voldsomme vejr d. 21 og 22. oktober? Se mere her

Betingelser erhverv

 

Bygning

Bygningsforsikring - betingelsesnummer 8102.01.22

Bestyrelsesansvar - betingelsesnummer 2201.10.15

Bygningsbrand - betingelsesnummer 2202.01.01

Elskade - betingelsesnummer 2202.02.01

Anden bygningsbeskadigelse - betingelsesnummer 2202.03.01

Glas og sanitet - betingelsesnummer 2202.05.01

Svamp og insekt - betingelsesnummer 2202.06.01

Rørskade - betingelsesnummer 2202.07.01

Husejeransvar - betingelsesnummer 2202.10.01

Retshjælp - betingelsesnummer 2202.08.01

Ejendom-Ekstra - betingelsesnummer 2202.09.01

 

Løsøre

Erhvervsforsikring - betingelsesnummer 8103.01.22

Fællesbetingelser for erhverv - betingelsesnummer 2200.00.01

Brand - betingelsesnummer 2203.01.01

Elskade - betingelsesnummer 2203.02.01

Tyveri - betingelsesnummer 2203.04.01

Hærværk - betingelsesnummer 2203.05.01

Vandskade - betingelsesnummer 2203.10.01

Driftstab pos. 1 - betingelsesnummer 2203.12.01

Meromkostning - betingelsesnummer 2203.13.01

Driftstab pos. 2 - betingelsesnummer 2203.14.01

All-Risk betingelsesnummer 2203.16.01

Køle- dybfrost - betingelsesnummer 2203.30.01

Glas og sanitet - betingelsesnummer 2203.31.01

Specialglas, skilte og baldakiner - betingelsesnummer 2203.32.01

EDB-all risk - betingelsesnummer 2203.35.01

Databærer - betingelsesnummer 2203.37.01

EDB Meromkostning - betingelsesnummer 2203.38.01

Maskinkasko - betingelsesnummer 2203.40.01

Maskinkasko driftstab og meromkostning - betingelsesnummer 2203.41.01

Transportforsikring - betingelsesnummer 2206.01.01

 

Arbejdsmaskiner

Arbejdsmaskiner - betingelsesnummer 47.01.22

Ansvar - betingelsesnummer 2204.01.01

Brand - betingelsesnummer 2204.02.01

Tyveri og vandskade - betingelsesnummer 2204.04.01

Kasko inkl. tyveri - betingelsesnummer 2204.05.01

Driftstab brand, vand og tyveri - betingelsesnummer 2204.06.01

 

Ansvar

Erhvervs- og produktansvar - betingelsesnummer 8101.01.22

Erhvervs- og produktansvar for EL-installatører - betingelsesnummer 8101E.01.22

Erhvervs- og produktansvar for VVS-installatører 8101V.01.22

Grundejeransvar - betingelsesnummer 8101G.01.22

Erhvervs- og produktansvar - betingelsesnummer 2201.01.01

Erhvervs- og produktansvar for VVS-installatører 2201.09.14

Erhvervs- og produktansvar for El-installatører 2201.08.14

Erhvervsansvar - betingelsesnummer 2201.02.01

Ingrediens- og komponentskadedækning - betingelsesnummer 2201.03.01

Ingrediens og komponenttabsdækning - betingelsesnummer 2201.04.01

Behandling og bearbejdning - betingelsesnummer 2201.05.01

Grundejeransvar - betingelsesnummer 2201.07.01

Retshjælp - betingelsesnummer 2205.01.01

 

Arbejdsskadeforsikring

Lovpligtig arbejdsskadeforsikring 8001.01.2019

Frivillig arbejdsulykkesforsikring 8002.01.2019

 

Fælles

Fællesbetingelser for erhverv - betingelsesnummer 2200.00.01