Dækker mine forsikringer i tilfælde af stormflod?

Du kan ikke købe en stormflodsforsikring hos os eller andre forsikringsselskaber. Det betyder ikke, at du ikke kan være dækket. Gennem stormskadeafgiften på din villa-, fritidshus og indboforsikring betaler du til Naturskaderådet. Hvis det fastslås, at der er tale om stormflod i dit område, kan du få erstatning hos Naturskaderådet, hvis du har skader som følge af stormfloden.

Naturskaderådet behandler sagen ud fra deres retningslinjer og vilkår.

 

Er du i tvivl om hvad stormflod er?

Naturskaderådet definerer stormflod som en: ”oversvømmelse på grund af en ekstremt høj vandstand i havet”. Vandstanden opfattes som ”ekstrem”, når den forekommer sjældnere end hvert 20. år (også kendt som en 20 års-hændelse). Hvorvidt der er tale om en 20 års-hændelse besluttes af Kystdirektoratet og DMI.

Se videoen om stormflodsordningen fra Naturskaderådet (tidligere Stormrådet). Videoen forklarer hvad en stormflod er, og hvordan du er dækket, hvis du bliver ramt.

https://www.youtube.com/watch?v=v0m1GJ63SHQ

 

Stormflod - hvad gør jeg?

Hvis der er varslet storm, stormflod eller skybrud, er det klogt at tage sine forholdsregler. Gør hvad du kan  for at komme storm, stormflod eller skybrud i forkøbet. Forsøg at begrænse skaderne i det omfang, det er muligt – fx ved at:

  • Flytte dine ting til de dele af bygningen, hvor der sker mindst mulig skade på dem
  • Forhindre vandet i at trænge ind i bygningen ved at lukke døre, vinduer, spjæld mv. Hvis det er muligt, kan du bruge sandsække eller andre barrierer til at holde vandet ude af bygningen.
  • Pumpe vand væk, affugte bygningen samt rydde op og gøre rent efter skaden, så skaden ikke forværres

 

Hvis du ikke forsøger at begrænse skaden, risikerer du en nedsat dækning – eller slet ingen dækning.

 

Er skaden sket?

Hvis skaden er sket, bør du gøre hvad du kan for at begrænse skaden og sørge for, at den ikke bliver større. Det kan du bl.a. gøre ved at pumpe vandet væk og fjerne:

  • våde tæpper
  • beskadigede bygningselementer
  • beskadigede møbler
  • våde genstande, som forhindrer dig i at tørre det påvirkede område

Derudover kan du med fordel forsøge at udtørre huset med affugtningsudstyr.

Husk at tage billeder af skader og ødelagte ting, og undlad at smide dem ud.

 

Kloakvand er sundhedsskadeligt og skal håndteres af professionelle. Hvis du har mistanke om, at vandskaden helt eller delvist indeholder kloakvand, skal du kontakte professionelle og undlade at komme i kontakt med vandet.

 

Du skal også være opmærksom på om der kan være strøm i de lokaler der er oversvømmet. Det kan medføre fare for at du får stød.

 

Sådan anmelder du en stormflodsskade

Du skal anmelde skaden elektronisk til Naturskaderådet

Du har pligt til at begrænse skaden

  • Du har pligt til at begrænse skaden mest muligt. Bl.a. fjerne vandet fra ramte bygninger og igangsætte affugtning. Indbogenstande skal fjernes fra vandet, hvis det er muligt.
  • Hvis du ikke selv kan finde et professionelt skadeservicefirma til af affugte din bygning, kan vi henvise til PolygonDB og Belfor som er firmaer vi samarbejder med.
  • Udgifter hertil er for egen regning indtil Naturskaderådet har meldt ud, og fastlagt hændelsen som stormflod, og som dækningsberettiget af ordningen.

Vi er tæt på og klar til at hjælpe dig

Forsikring handler om dig, dine ting og dit liv. Vi er lokale og tæt på hvor du bor. Både når du køber ny bil, hus eller når du har fået barn.

Ring 55 75 09 99 og få et tilbud eller hjælp til dine forsikringer.