Organisationen

Organisationen i Lokal Forsikring er bygget op af en bestyrelse bestående af 4 på generalforsamlingen valgte kunder, samt 2 medarbejderrepræsentanter. Vi har 54 delegerede - medejere valgt på generalforsamlingen, et revisionsudvalg, en forretningsledelse og en daglig ledelse.

Bestyrelsen i Lokal Forsikring vælges blandt vores delegerede og medarbejderne på vores årlige generalforsamling. Bestyrelsen vælges for en 4-årig periode.

Bestyrelse i Lokal Forsikring 2024

Formand

Niels Jesper Østergaard Hansen

Næstformand

Hans Kristian Nielsen

Medlem af

bestyrelsen

Hans Jørgen Rasmussen

Medlem af

bestyrelsen

Linda Hartsø

Medarbejder-

repræsentant

Christian Bang

Medarbejder-

repræsentant

Jane Kristensen

Delegerede

Som kunde og medejer i Lokal Forsikring kan du blive valgt til delegeret. Ønsker du at komme i betragtning til det, kan du kontakte din assurandør, Formand Niels Østergaard, eller Adm. direktør Michael Nørgaard Larsen. De delegerede finder du på denne liste.

Revisionsudvalg

I henhold til de gældende regler, der fremgår af kapitel 8 i lovbekendtgørelse nummer 1167 af 9. september 2016 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven), har bestyrelsen for Lokal Forsikring G/S nedsat et revisionsudvalg. Det består af følgende to medlemmer:


  • Hans Jørgen Rasmussen (formand)
  • Linda Hartsø

Alle revisionsudvalgets medlemmer er tillige medlemmer af Lokal Forsikring G/S bestyrelse. Hans Jørgen Rasmussen er af bestyrelsen i Lokal Forsikring G/S valgt som det uafhængige medlem af selskabets revisionsudvalg med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision jævnfør kravene i bekendtgørelsen.


Ved valget af Hans Jørgen Rasmussen har bestyrelsen lagt vægt på hans kvalifikationer inden for revision. Her har han oparbejdet en mangeårig erfaring og indgående viden om risikostyring, regnskabsaflæggelse, finansiel rapportering, compliance og it, samt strategi og ledelse. Revisionsudvalgets opgaver er specificeret i kommissorium udstedt af bestyrelsen.


Direktion

Direktionen i Lokal Forsikring består af:


Administrerende direktør

Michael Nørgaard Larsen

Strategisk ledelse

Strategisk ledelse i Lokal Forsikring består af:


Administrerende direktør

Michael Nørgaard Larsen


Økonomidirektør

Casper Pedersen

Daglig ledelse

Daglig ledelse i Lokal Forsikring består af:


Skadechef

Allan Falk Christiansen


Underwriting og Produktudviklingschef

Annette Kræmmer


Kundeservicechef

Carsten Fischer


IT-chef

Claes-Jan Wolff


Leder af Salgssupport

Maria Melchior Ploug Larsen


Vi er tæt på og klar til at hjælpe dig

Forsikring handler om dig, dine ting og dit liv. Vi er lokale og tæt på hvor du bor. Både når du køber ny bil, hus eller når du har fået barn.

Ring 55 75 09 99 og få et tilbud eller hjælp til dine forsikringer.