Organisationen

Organisationen i Lokal Forsikring er bygget op af en bestyrelse bestående af 4 på generalforsamlingen valgte kunder, samt 2 medarbejderrepræsentanter. Vi har 56 delegerede - medejere valgt på generalforsamlingen, et revisionsudvalg, en forretningsledelse og en daglig ledelse. 

Bestyrelsen

Formand
Niels Østergaard

Næstformand
Hans Christian Nielsen

Medlem af bestyrelsen
Lone Hjort Nielsen

Medlem af bestyrelsen
Søren Bjerg Jensen

Medarbejderrepræsentant
Henrik Lautrup

Medarbejderrepræsentant
Jane Søholt

 

Delegerede

Som kunde og medejer i Lokal Forsikring kan du blive valgt til delegeret. Ønsker du at komme i betragtning til det, kan du kontakte din assurandør, Formand Niels Østergaard, eller Adm. direktør Michael Nørgaard Larsen. De delegerede i 2017 finder du på denne liste. 

 

Revisionsudvalg

I henhold til de gældende regler, der fremgår af kapitel 8 i lovbekendtgørelse nummer 1167 af 9. september 2016 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven), har bestyrelsen for Lokal Forsikring G/S nedsat et revisionsudvalg. Det består af følgende tre medlemmer:

  • Lone Hjort Nielsen (formand)
  • Søren Bjerg Jensen
  • Jane Søholt

Alle revisionsudvalgets medlemmer er tillige medlemmer af Lokal Forsikring G/S bestyrelse. Lone Hjort Nielsen er af bestyrelsen i Lokal Forsikring G/S valgt som det uafhængige medlem af selskabets revisionsudvalg med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision jævnfør kravene i bekendtgørelsen.

Ved valget af Lone Hjort Nielsen har bestyrelsen lagt vægt på hendes kvalifikationer fra ledende stillinger og bestyrelseshverv i erhvervslivet. Her har hun oparbejdet en mangeårig erfaring og indgående viden om risikostyring, regnskabsaflæggelse, finansiel rapportering, compliance og it, samt strategi og ledelse. Revisionsudvalgets opgaver er specificeret i kommissorium udstedt af bestyrelsen.

 

Direktion

Direktionen i Lokal Forsikring består af:

Administrerende direktør
Michael Nørgaard Larsen

 

Forretningsledelse

Forretningsledelsen i Lokal Forsikring består af:

Administrerende direktør
Michael Nørgaard Larsen

Økonomichef
Anders Skov Lidsmoes

Forsikringschef
Mai-Britt Bøgh Jensen

Salgschef
Michael Ingolf Johansen

 

Daglig ledelse

Forretningsudviklingschef
Ulrik Suppli Benson

Kundeservicechef
Marianne Jessen

IT-chef
Thomas Andersson

 

 

Vi er klar til at hjælpe dig

Ring 55 75 09 99 eller send os en besked, så hjælper vi gratis med en vurdering af din situation. Skifter du til os, ordner vi alt det praktiske.