COVID-19: Vores kontorer holder indtil videre lukket for personligt fremmøde. Vi sidder klar til at hjælpe og rådgive dig alle hverdage på telefon 55 75 09 99, mail og chat. Ring mig op

Organisationen

Organisationen i Lokal Forsikring er bygget op af en bestyrelse bestående af 4 på generalforsamlingen valgte kunder, samt 2 medarbejderrepræsentanter. Vi har 51 delegerede - medejere valgt på generalforsamlingen, et revisionsudvalg, en forretningsledelse og en daglig ledelse. 

Bestyrelsen i Lokal Forsikring vælges blandt vores delegerede og medarbejderne på vores årlige generalforsamling. Bestyrelsen vælges for en 4-årig periode.

 

Bestyrelse i Lokal Forsikring 2021

 

bestyrelse NO.jpg
 

Formand

Niels Østergaard

bestyrelse.HNI_.jpg
 

Næstformand

Hans Christian Nielsen

bestyrelse.Lone_.jpg
 

Medlem af bestyrelsen

Lone Hjort Nielsen


 

Medlem af bestyrelsen

Hans Jørgen Rasmussen

bestyrelse.jpg

Medarbejderrepræsentant

Jane Kristensen

 

 

Medarbejderrepræsentant

Christian Bang

 

Delegerede

Som kunde og medejer i Lokal Forsikring kan du blive valgt til delegeret. Ønsker du at komme i betragtning til det, kan du kontakte din assurandør, Formand Niels Østergaard, eller Adm. direktør Michael Nørgaard Larsen. De delegerede finder du på denne liste. 

 

Revisionsudvalg

I henhold til de gældende regler, der fremgår af kapitel 8 i lovbekendtgørelse nummer 1167 af 9. september 2016 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven), har bestyrelsen for Lokal Forsikring G/S nedsat et revisionsudvalg. Det består af følgende tre medlemmer:

  • Lone Hjort Nielsen (formand)
  • Hans Jørgen Rasmussen
  • Jane Kristensen

Alle revisionsudvalgets medlemmer er tillige medlemmer af Lokal Forsikring G/S bestyrelse. Lone Hjort Nielsen er af bestyrelsen i Lokal Forsikring G/S valgt som det uafhængige medlem af selskabets revisionsudvalg med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision jævnfør kravene i bekendtgørelsen.

Ved valget af Lone Hjort Nielsen har bestyrelsen lagt vægt på hendes kvalifikationer fra ledende stillinger og bestyrelseshverv i erhvervslivet. Her har hun oparbejdet en mangeårig erfaring og indgående viden om risikostyring, regnskabsaflæggelse, finansiel rapportering, compliance og it, samt strategi og ledelse. Revisionsudvalgets opgaver er specificeret i kommissorium udstedt af bestyrelsen.

 

Direktion

Direktionen i Lokal Forsikring består af:

Administrerende direktør
Michael Nørgaard Larsen

 

Forretningsledelse

Forretningsledelsen i Lokal Forsikring består af:

Administrerende direktør
Michael Nørgaard Larsen

Økonomichef
Casper Pedersen

Forsikringschef
Mette Arneskov

IT- og Produktudviklingschef
Thomas Andersson

Salgschef
Lars Saltofte Hansen

 

Daglig ledelse

Kundeservicechef
Martin Demescko Stoltenberg

 

Vi er klar til at hjælpe dig

Ring 55 75 09 99 eller send os en besked, så hjælper vi gratis med en vurdering af din situation. Skifter du til os, ordner vi alt det praktiske.