Hvem håndterer din skade efter det voldsomme vejr d. 21 og 22. oktober? Se mere her

Organisationen

Organisationen i Lokal Forsikring er bygget op af en bestyrelse bestående af 4 på generalforsamlingen valgte kunder, samt 2 medarbejderrepræsentanter. Vi har 54 delegerede - medejere valgt på generalforsamlingen, et revisionsudvalg, en forretningsledelse og en daglig ledelse. 

Bestyrelsen i Lokal Forsikring vælges blandt vores delegerede og medarbejderne på vores årlige generalforsamling. Bestyrelsen vælges for en 4-årig periode.

 

Bestyrelse i Lokal Forsikring 2023

 

bestyrelse NO.jpg
 

Formand

Niels Jesper Østergaard Hansen

bestyrelse.HNI_.jpg
 

Næstformand

Hans Kristian Nielsen


 

Medlem af bestyrelsen

Hans Jørgen Rasmussen


 

Medlem af bestyrelsen

Linda Hartsø

bestyrelse.jpg

Medarbejder-
repræsentant

Kirsten Eilkær Nielsen

 

 

Medarbejder-
repræsentant

Christian Bang

 

Delegerede

Som kunde og medejer i Lokal Forsikring kan du blive valgt til delegeret. Ønsker du at komme i betragtning til det, kan du kontakte din assurandør, Formand Niels Østergaard, eller Adm. direktør Michael Nørgaard Larsen. De delegerede finder du på denne liste. 

 

Revisionsudvalg

I henhold til de gældende regler, der fremgår af kapitel 8 i lovbekendtgørelse nummer 1167 af 9. september 2016 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven), har bestyrelsen for Lokal Forsikring G/S nedsat et revisionsudvalg. Det består af følgende to medlemmer:

  • Hans Jørgen Rasmussen (formand)
  • Linda Hartsø

Alle revisionsudvalgets medlemmer er tillige medlemmer af Lokal Forsikring G/S bestyrelse. Hans Jørgen Rasmussen er af bestyrelsen i Lokal Forsikring G/S valgt som det uafhængige medlem af selskabets revisionsudvalg med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision jævnfør kravene i bekendtgørelsen.

Ved valget af Hans Jørgen Rasmussen har bestyrelsen lagt vægt på hans kvalifikationer inden for revision. Her har han oparbejdet en mangeårig erfaring og indgående viden om risikostyring, regnskabsaflæggelse, finansiel rapportering, compliance og it, samt strategi og ledelse. Revisionsudvalgets opgaver er specificeret i kommissorium udstedt af bestyrelsen.

 

Direktion

Direktionen i Lokal Forsikring består af:

Administrerende direktør
Michael Nørgaard Larsen

 

Strategisk ledelse

Strategisk ledelse i Lokal Forsikring består af:

Administrerende direktør
Michael Nørgaard Larsen

Økonomidirektør
Casper Pedersen

 

Daglig ledelse

Daglig ledelse i Lokal Forsikring består af:

Skadechef
Allan Falk Christiansen

Underwriting og Produktudviklingschef
Annette Kræmmer

Kundeservicechef
Carsten Fischer

IT-chef
Claes-Jan Wolff

HR-chef
Helle Degn Blæsbjerg

Back-office Support chef
Line Aallmann

Mæglerchef
Michael Dyppel