Har du akut brug for hjælp uden for vores normale kontortid?
Så har vi en række samarbejdspartnere, der sidder klar til at hjælpe dig.
Klik her

Ansvarsforsikring til landbruget

En ansvarsforsikring til landbruget er en vigtig forsikring at have. Erstatningsansvar kan medføre en stor økonomisk byrde for landbrugsvirksomheden. Specielt i tilfælde af alvorlig personskade. Derfor er det afgørende, at være sikret mod erstatningskrav, med en ansvarsforsikring.

Forsikringen dækker eventuelle skader, som kan opstå under udførelse af landbrugsarbejde.

Vi tilpasser forsikringen så den dækker landbrugets særlige aktiviteter. Eksempelvis rideskole, landbrugsentreprenørvirksomhed, bed & breakfast m.m.

 

Ansvarsforsikringen kan omfatte:

Ansvar

Forsikringen dækker eventuelle ansvarsskader, som kan opstå under udførelse af landbrugsarbejde.

Forurening

Forureningsskade der går ud over andre personer, andres ejendele, jord eller afgrøder. Forureningen skal være sket i forbindelse med landbrugsproduktion eller landbrugets beboede ejendomme.

Forurening - påbudsdækning

Forureningsskade på jord, når miljømyndigheden giver påbud om at fjerne jordforurening og genoprette den hidtidige tilstand. Udgifter til oprydning, oprensning, opgravning, fjernelse og destruktion og reetablering af egen eller 3. mands jord. 

Lån og lejeforsikring

Midlertidigt lånte og lejede maskiner og redskaber, som bruges til landbrugsarbejde. Forsikringen dækker, hvis maskiner og redskaber beskadiges under landbrugsarbejdet.

Produktansvar

Forsikringen dækker dit erstatningsansvar for skade på person eller ting forvoldt af dine produkter eller ydelser, efter at de er bragt i omsætning eller præsteret. 

Staldørssalg:
Forsikringen dækker i tilfælde, hvor landbrugsprodukter, der sælges direkte til privatpersoner fra gården, medfører skader på personer eller ejendel.  

Retshjælpsdækning

Sagsomkostninger på op til 100.000 Kr. inkl. moms, ved tvister i forbindelse med den primære landbrugsproduktion. Forsikringssummen kan forhøjes.  

Læs mere i vores betingelser for landbrugsansvarsforsikring