Hvem håndterer din skade efter det voldsomme vejr d. 21 og 22. oktober? Se mere her

Landbrugsløsøre- og driftstabsforsikring

En landbrugsløsøre- og driftstabsforsikring omfatter inventar, produktbeholdninger, besætning, emballage, afgrøder på rod, maskiner, redskaber, IT-udstyr m.m. 


Landbrugsløsøre- og driftstabsforsikringen dækker skader som brand, el-skade, vandskade, haglskade og indbrud. Du har mulighed for at tilpasse dækningen, så forsikringen indeholder præcis det, du har behov for i dit landbrug. 

 

Landbrugsløsøre- og driftstabsforsikring kan omfatte

Brand

Forsikringen dækker brand, lynnedslag, eksplosion, sprængning og tørkogning 

Elskade

Forsikringen omfatter kortslutning af elektronisk udstyr. 

Tyveri og hærværk

Forsikringen omfatter indbrudstyveri på forsikringsstedet, samt hærværk på løsøre i forbindelse med indbrud på forsikringsstedet. 

Udstrømning af væsker

Forsikringen dækker skade som følge af udstrømning af væsker. 

Driftstab- og méromkostning

Forsikringen dækker driftstab, hvor din indtjening bliver nedsat eller bortfalder, på grund af en skade på dit løsøre. 

Leverandør og aftagerdækning

Forsikringen dækker driftstab, som opstår på grund af at dine leverandører eller aftagere bliver ramt af en skade i Danmark.

Kørselskasko - liftophængte redskaber

Forsikringen omfatter direkte skade på liftophængte redskaber og tilkoblede maskiner og redskaber. Ved kørselsuheld forstås påkørsel, sammenstød, nedstyrtning eller væltning af vogne under af- og pålæsning. 

Kvægulykke

Forsikringen dækker værdien af de dyr i din besætning, der dør på grund af: Ulykke der medfører aflivning, eller som dør af forgiftning, eksempelvis botulisme, gyllegasser og giftige planter. Dækningen kan udvides med dækning for død som følge af Mycoplasma. 

Mælkedækning

Dækningen omfatter tab af egen mælk på grund af smag, lugt og antibiotika, og dit ansvar, hvis din mælk er skyld i, at andres mælk må kasseres.

Svineulykke

Forsikringen dækker, hvis din besætning rammes af død på grund af ulykke der medfører aflivning, drukning eller forgiftning, fx gyllegasser og giftige planter. 

Ventilationssvigt

Forsikringen dækker de tab det kan påføre, hvis dit klimaanlæg eller ventilationssystem svigter. 

Haglskade

Forsikringen omfatter skader på afgrøder efter haglnedslag. Forsikringen dækker i perioden 1. april til 31. oktober.  

Skovbrand

Forsikringen dækker rimelige udgifter til redning, bevaring af skov. Forsikringen dækker også oprydning efter skovbrand.  

Transportforsikring

Forsikringen omfatter transport af produkter, dyr m.m. og dækker skader som sker i forbindelse med påkørsel, sammenstød og væltning.

Læs mere i vores betingelser for landbrugsløsøre