Fritidshusforsikring

Dit fritidshus skal være kilde til glæde og afslapning, ikke bekymring. Derfor anbefaler vi, at du tegner en god og omfattende fritidshusforsikring.

Fordele ved vores fritidshusforsikring

  • Mulighed for 0,- Kr. i selvrisiko. Valget af selvrisiko bestemmer prisen på din forsikring
  • Indboforsikringen omfatter også haveudstyr og havemøbler
  • Ingen selvrisiko ved skader på glas og sanitet, samt på husejeransvar.
  • Mulighed for at tilvælge Lejetabsdækning. Den dækker skade på dit hus og indbo ved udlejning.

Fritidshusforsikring kan omfatte

Standard
Tilvalg
Brand

Brand

Forsikringen dækker brandskade forårsaget af lynnedslag, eksplosion, tilsodning samt el-skade på nogle af de faste el-installationer i dit hus. Det kan eksempelvis være en brand der er skyldes en kortslutning i dit TV.

Storm

Storm

Forsikringen dækker storm- vand og anden vejrskade. Det kan eksempelvis være nedstyrtede tagsten under storm. Skader ved snetryk, sky- og tøbrudsskader, og påkørselsskader på ejendommen.

Anden bygningsskade

Anden bygningsskade

Dækker tyveri og hærværk på din ejendom, samt anden pludselig skade. Ved pludselig skade forstås en skade, som skyldes en udefra pludselig kommende og virkende årsag - eksempelvis en gren, som vælter ned i taget.

Glas og sanitet

Glas og sanitet

Dækker brud på glas (eksempelvis vinduer) og kumme (håndvaske og toilet). Bemærk at der ikke er nogen selvrisiko på denne dækning - heller ikke selv om du har valgt selvrisiko på din fritidshusforsikring.

Husejeransvar

Husejeransvar

Dækker hvis andre personer, end de der bor i husstanden, kommer til skade på din ejendom, og du er skyld i skaden.

Retshjælp

Retshjælp

Dækker sagsomkostninger ved visse private retssager, uanset om du ønsker at sagsøge nogen, eller om du selv er den sagsøgte. Læs nærmere i betingelserne under punkt 10.

Svamp- og insekt

Svamp- og insekt

Dækker aktive angreb af insekter, og aktive træødelæggende svampeangreb, som medfører nødvendig udskiftning/forstærkning af træet i dit fritidshus.

Skjulte rør og kabel

Skjulte rør og kabel

Dækker utætheder og brud i og på skjulte rørinstallationer og elvarmekabel til rumopvarmning i dit fritidshus. Bemærk at der er en obligatorisk selvrisiko på denne dækning på 2.187 Kr. (2017).

Stikledning

Stikledning

Dækker utætheder og brud i og på ledninger, kabler og rør i luft og jord på din ejendom. Bemærk at der er en obligatorisk selvrisiko på denne dækning på 2.187 Kr. (2017).

Indbo

Indbo

Med indbodækningen er du sikret ved indbrud, eller hvis dit indbo bliver ødelagt i forbindelse med en skade på dit fritidshus. Forsikringen dækker alle private ejendele, som hører til det normale udstyr i et fritidshus, herunder cykler med en godkendt lås. Vær opmærksom på, at ejendele som du tager med fra din helårsbolig, som udgangspunkt er dækket af din almindelige indboforsikring.

Lejerskade

Lejerskade

Forsikringen dækker skader, der laves af gæster der lejer dit fritidshus. Skaden skal ske pludseligt, uventet og utilsigtet.

Vi er tæt på og klar til at hjælpe dig

Forsikring handler om dig, dine ting og dit liv. Vi er lokale og tæt på hvor du bor. Både når du køber ny bil, hus eller når du har fået barn.

Ring 55 75 09 99 og få et tilbud eller hjælp til dine forsikringer.