Sygdomsforsikring til børn

Med en sygdomsforsikring til børn kan du sikre dit barn økonomisk hjælp, hvis det bliver ramt af visse kritiske sygdomme, eller får varige mén af sygdommen. Skulle der ske det tragiske, at dit barn dør, vil dækningen sikre din familie en økonomisk begravelseshjælp. Du kan udvide den almindelige ulykkesforsikring med en sygdomsforsikring til dit barn.

Tillægsdækningen sygdomsforsikring er delt op i 3 områder:

Dødsfald

Sker det ulykkelige at dit barn dør efter det er fyldt 1 år, kommer der en skattefri forsikring til udbetaling. Udbetalingen dækker udgifter til begravelse på 50.000 kr.

Dækning ved kritisk sygdom

Dækningen sikrer dit barn og din familie økonomisk støtte i en svær tid. Pengene kommer som en engangsudbetaling, og er ikke øremærket til et specielt formål. Beløbet er 100.000* kr.

Méngradserstatning ved sygdom

Skulle dit barn blive ramt af en kritisk sygdom, som efterfølgende giver et varigt mén, erstatter forsikringen fra en méngrad på 5 %. Det er en læge, der foretager vurderingen af méngraden ud fra Arbejdsskadestyrelsens (ASK) méngradtabel. Forsikringssummen er på 1 mio. kr. Hvis méngraden eksempelvis fastsættes til 15 %, vil erstatningen udgøre 150.000* kr.

Forudsætning for dækning

Forudsætning for at man kan få dækning fra børnesygdomsforsikringen er, at forsikringen er tegnet og trådt i kraft, inden barnet bliver sygt og kommer i udredning.* Udbetalt erstatning er skattefri og udbetales jf. gældende lovgivning til en godkendt forvaltningskonto.

Følgende diagnoser hører under kritisk sygdom:

 • Visse former for kræft (se forsikringsbetingelser §13 pkt. a)
 • Hjerteklapoperation pga. hjertefejl
 • Kronisk hjertesvigt med svære symptomer i hvile og nedsat funktionsevne
 • Hjerneblødning (apopleksi)
 • Sækformet udvidelse af hjernens pulsåre
 • Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv med aggressivt forløb. (Se forsikringsbetingelser §13 pkt. f)
 • Dissemineret sklerose
 • Hjerne- eller hindebetændelse (inkl. Borelia og TBE)
 • Creutzfeld-Jacobs sygdom
 • Muskelsvind
 • Kronisk nyresvigt med behov for varig dialyse eller transplantation
 • Større organtransplantation (Se forsikringsbetingelser §13 pkt. l)
 • AIDS
 • HIV-infektion ved blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte
 • Større forbrænding
 • Praktisk blindhed (Se forsikringsbetingelser §13 pkt. p)
 • Total døvhed
 • Terminalsygdom (Se forsikringsbetingelser §13 pkt. r)

Begrænsninger i dækningen findes i forsikringsbetingelsernes §14

Ovenstående oversigt er ikke udtømmende. Hvis du vil læse mere om vores dækninger og undtagelser, kan du læse mere i forsikringsbetingelser for Sygdomsforsikring til børn.


Lokal Forsikring samarbejder med AP Pension i forbindelse med tegning af sygdomsforsikring til børn.


Download faktaark om sygdomsforsikring til børn

Vi er tæt på og klar til at hjælpe dig

Forsikring handler om dig, dine ting og dit liv. Vi er lokale og tæt på hvor du bor. Både når du køber ny bil, hus eller når du har fået barn.

Ring 55 75 09 99 og få et tilbud eller hjælp til dine forsikringer.