Vi glæder os til igen at byde jer velkommen på vores kontorer. Kontorerne i St. Heddinge, Nykøbing Falster, Odense, Rudkøbing og Næstved er nu åbne

Rejseforsikring

Danskerne rejser som aldrig før, og vi tager længere og længere væk. Vi vil opleve verden, og meget gerne sammen med dem vi holder af. Økonomisk kan det bedst svare sig, at lave en rejseforsikring som et tillæg til din indboforsikring så hele familien er dækket, frem for at købe en forsikring pr. rejse. 


Hvad er det blå kort?
Når du rejser på ferie i EU skal du medbringe det blå EU-sygesikringskort. Du kan få det blå kort i borgerservice i din kommune eller bestille på borger.dk. Du kan også få den officielle app til din smartphone, hvor der er generel information om det blå EU-sygesikringskort og hvordan du gør brug af det.

 

Vi anbefaler en rejseforsikring - også selvom rejsen kun går til Europa
En rejseforsikring er altid god at have med i bagagen, når du rejser, også selv om du kun tager på en lille tur til Tyskland. Vores Årsrejseforsikring tager over præcis der, hvor den offentlige sygedækning hører op og hjælpen er aldrig længere væk end den nærmeste telefon - SOS alarmcentral svarer døgnet rundt, hele året på telefon +45 38 48 81 40

Du kan hente dit rejseforsikringskort her

 

Hvad dækker forsikringen?
Rejseforsikringen dækker hele husstanden i hele verden på privat ferie indtil 60 dage, uanset hvor mange gange om året I rejser.

Vores rejseforsikring dækker i hele verden:

  • Sygebehandling og hjemtransport
  • Hjemkaldelse
  • Sygeledsagelse
  • Tilkaldelse
  • Erstatning for ødelagte rejsedøgn - også i Danmark ved rejser over 3 dage.
  • Bagageforsinkelse
  • Evakuering og ufrivilligt ophold
  • Akut krisehjælp
  • Sikkerhedsstillelse
  • Selvrisiko ved skade på udlejningskøretøj.

 

Du kan udvide din rejseforsikring med Årsafbestilling og Skidækning.

 

Har du en kronisk eller eksisterende sygdom?
Har du en kronisk sygdom, eller er du syg i tiden op til en rejse, så få afklaret her om du er dækket på rejsen alligevel.

Bemærk at hvis du er fyldt 80 år, skal du altid søge en forhåndsgodkendelse, også selv om du ikke er syg, eller har en kronisk sygdom.

 

Spørgsmål og svar 

Er det nødvendigt med en rejseforsikring? Jeg har jo det blå kort, og skal kun rejse i EU

Vi anbefaler dig, at du alligevel har en rejseforsikring. Det blå kort dækker ikke hjemtransport, og som rejsende er du alene dækket som borger i det land, du rejser igennem eller til. Det kan derfor betyde, at du selv skal betale en del af udgifterne, hvis du bliver syg, eller kommer til skade.

Hvem er dækket på min rejseforsikring?

Din rejseforsikring dækker husstanden, plejebørn, aflastningsbørn, delebørn, børn under 21 år som ikke bor hjemme, og medhjælp i husstanden - fx au-pair.

Hvor længe dækker rejseforsikringen?

Din Årsrejseforsikring dækker rejser i op til 60 dage pr. rejse. Hvis rejsen varer længere end 60 dage, skal der tegnes separat forsikring for det antal dage der er udover de 60 dage. Sker der skade indenfor de 60 dage, der er dækket af forsikringen, og som medfører, at din rejse bliver forlænget ud over 60 dage, bliver forsikringen automatisk forlænget.

Hvor dækker min rejseforsikring?

Din Årsrejseforsikring dækker private ferierejser i hele verden, hvis dette er angivet på din police. Hvis det er angivet på din police, at du kun er dækket i Europa, skal du være opmærksom på at fx Tyrkiet ikke er omfattet af Europadækning. Vi anbefaler at du ændrer din Årsrejseforsikring til at dække i hele verden.

Hvilke tilvalgsdækninger kan jeg købe?

Du kan tilkøbe Årsafbestilling og Skidækning.

Er rejser i Danmark dækket?

Ja rejser i Danmark er dækket, men skal bestå af mindst 3 overnatninger.

Er erhvervsrejser omfattet af forsikringen?

Nej, forsikringen dækker private ferierejser i udlandet, hvor der indgår max 1 dag med erhvervsaktiviteter, fx besøg hos en samarbejdspartner, en konference, et messebesøg eller andet relateret til forsikredes erhverv. Er hele rejsen betalt af din arbejdsgiver eller af din egen virksomhed, bliver den betragtet som en erhvervsrejse, og er ikke omfattet af forsikringen.

Hvordan er jeg dækket, hvis jeg tager på studieophold i udlandet?

Forsikringen dækker studierejser, studieophold og studiepraktik i udlandet (dog ikke guide- og bartenderuddannelser) i op til 60 dage. Forsikringen dækker også ulønnet frivilligt arbejde i udlandet. Da Årsrejseforsikringen også dækker i Danmark, så dækkes højskole ophold også.

Dækker forsikringen farlig sport?

Ja, forsikringen dækker farlig sport, da der typisk vil være tale om et enkelt arrangement. Forsikringen dækker ikke din deltagelse eller træning i: Professionel sport, bjergbestigning, ekspeditioner, faldskærmsudspring, flyvning med dig som pilot eller co-pilot.

Dækker forsikringen dykning?

Ja forsikringen dækker dykning på feriestedet

Dækker forsikringen, hvis jeg rejser til steder, Udenrigsministeriet fraråder at rejse til?

Nej, forsikringen dækker ikke rejser til steder, hvor Udenrigsministeriet fraråder at rejse til.

Hvornår dækker min Årsafbestilling?

Har du en Årsafbestilling, så træder den i kraft, når du har bestilt din rejse, dog tidligst når du har betalt dit depositum. Det er en betingelse, at du har købt dækningen senest 14 dage før du tager på rejse, og at du ikke var syg, ved tegning af dækningen.

Hvor meget vil I maksimalt dække, hvis jeg bliver syg i udlandet?

Hvis du bliver syg i udlandet dækker vi op til 10 mio. kr. til sygdom og tilskadekomst, samt syge- og hjemtransport.

Hvor meget kan jeg få i erstatning, hvis min rejse bliver aflyst af fx sygdom?

Hvis din rejse bliver aflyst, kan du få op til  150.000 Kr. i erstatning for hele rejsen. Inviterer du hele familien på ferie, børn, svigerbørn og børnebørn, så dækker forsikringen kun dem, som er omfattet af husstanden (jf. pkt. 1 i betingelserne). Derfor er det vigtigt, at du som betaler sikre dig, at de som ikke er omfattet af din forsikring, har deres egen rejse- og afbestillingsforsikring.

Hvis jeg har købt en skidækning, hvad er jeg så dækket for?

Hvis du har en  skidækning, så giver den dig og din husstand mulighed for at få kompensation for ubenyttede aktiviteter og tabte feriedage på grund af skader sket under skiløb. 
Forsikringen dækker ligeledes forsinket fremkomst af skiudstyr. Dog højst 10.000 kr. (2017) for de forsikrede tilsammen.

Dækker forsikringen betaling af selvrisiko, hvis jeg lejer en bil?

Ja, forsikringen dækker selvrisiko på lejet køretøj. Erstatningen kan højest være 12.500 Kr. Forsikringen dækker dog ikke, hvis skaden på bilen er ridser og lakskader.

Har I krav om dokumentation?

Ja, du skal sikre dig den nødvendige dokumentation, når uheldet er ude - både i forhold til  hvad der er sket, og for de udgifter du har haft. Hvis du ikke har nogen dokumentation, så som kvitteringer og lægejournaler, risikerer du, at du ikke kan få nogen erstatning.

 

Læs mere i vores betingelser for rejseforsikring nr. 7121.03.2017